Møde med borgmester redder ikke Rundhøjskolen i Aarhus

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus.

Et møde med borgmester Jacob Bundsgaard ser ikke ud til at redde den lukningstruede Rundhøjskolen i Aarhus.

Mødet fandt sted i weekenden, hvor folk fra Rundhøjskolen var på rådhuset for at afgive deres argumenter imod en lukning af skolen.

Det var borgmesteren, der efter forliget om ændring af skolestrukturen, havde inviteret til en snak.

Efter mødet udtrykker Jacob Bundsgaard respekt for det engagement, der er vist i kampen for skolen, men bakker også op om det forslag til ændring af skolestrukturen, der ligger.

- Jeg synes, vi har haft et godt møde med en direkte tone, og jeg forstår den bekymring, der altid vil følge i kølvandet på en skolelukning. Jeg har lyttet til deres argumenter, men samtidig givet udtryk for, at udgangspunktet for det videre forløb er den aftale, der er indgået mellem forligspartierne, siger han.

Borgmester Jacob Bundsgaard pointerer samtidigt, at udgangspunktet for besparelserne på skoleområdet er seneste budgetforlig, som blev vedtaget af alle partier undtaget Enhedslisten og Dansk Folkeparti, og hvor det blev besluttet, at der skulle findes besparelser på 50 mio. kr. på skoleområdet og heraf 10-15 mio. kr. ved at lukke to-fire skoler.

- Det er nødvendigt, men naturligvis ikke nogen nem opgave at skulle gennemføre besparelser på skoleområdet. Jeg har fuld tillid til, at kredsen bag skoleforliget tager det ansvar på sig og efter granskning af høringssvarene og ud fra en helhedsbetragtning træffer de nødvendige valg”, siger Jacob Bundsgaard.

Kredsen bag skoleforliget mødes inden for de kommende dage for endeligt at indgå aftale om ændring af skolestrukturen med udgangspunkt i de høringssvar, der er kommet ind i høringsfasen, herunder også fra Rundhøjskolen.

Dagens Gossip