Myndighed: Risiko for løgn i voldsager mod politifolk

Når samme advokat repræsenterer flere politibetjente i samme sag, er der risiko for, at den fulde sandhed om en voldsom episode undertrykkes.

Sådan lyder et af argumenterne fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) i striden om beskikkelse af advokat for betjente, som er blevet anmeldt for vold.

Højesteret har i tre principielle afgørelser givet DUP medhold i, at samme advokat ikke kan repræsentere flere betjente i samme sag.

De tre sager ligner hinanden. I hver af dem er to betjente anmeldt for vold og indklaget for kritisabel adfærd.

Kendelserne er et indgreb mod en årelang praksis, hvor advokatfirmaet Koch & Christensen har repræsenteret stort set samtlige indklagede politifolk i Danmark.

Bruges samme advokat til samtlige mistænkte, er der en risiko for, at "en sandfærdig forklaring undertrykkes til mulig skade for den enkelte politimands forsvar," mener DUP.

Derimod har advokat Torben Koch og hans kolleger kæmpet for betjentenes frie valg af forsvarer - men forgæves.

Advokaterne har påpeget, at de tre voldssager kun var på et indledende stadium, og at betjentene end ikke var sigtet.

Men de fem dommere i Højesteret slår fast, at betjentene alligevel skal betragtes på linje med andre, der er sigtet.

I ingen af de tre sager har betjentene afgivet fuldstændige forklaringer om deres rolle i de hændelsesforløb, som skal efterforskes, noterer dommerne.

De efterlyser klare beviser for, at betjentene ikke har modstridende interesser - men har ikke set nogen, fremgår det af præmisserne.

Striden har bølget i lang tid i retssystemet.

I foråret 2014 fik Den Uafhængige Politiklagemyndighed medhold af Retten i Aarhus.

Næste stop var Vestre Landsret, som i juni 2014 nikkede til, at samme advokat ikke kan forsvare flere betjente i samme sag.

Advokat Koch søgte og fik adgang til Højesteret, hvor dommerne har set på spørgsmålet i godt 10 måneder.

/ritzau/

Dagens Gossip