Når Folketinget må: Kommunale politikere vil også have mere i løn

Formand for KL, Erik Nielsen. Foto: Ole Bo Nielsen.

Når politikerne i Folketinget kan give sig selv mere i løn, ja så vil de kommunale politikere naturligvis også have mere.

Det er konklusionen på den anmodning, der nu kommer fra Kommunernes Landsforening og formand Erik Nielsen.

Derfor sender han nu et brev til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

I slutningen af marts afviste økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager ellers at udbetale højere vederlag til kommunalpolitikerne.

- I den nuværende økonomiske situation kan jeg – hvor sympatisk tanken end måtte være – ikke give tilsagn om nogen ændring af det eksisterende vederlagsniveau, lød det fra Vestager.

Sidenhen har Folketinget dog besluttet at give sig selv en lønforhøjelse, og det giver nu KL-formand Erik Nielsen anledning til igen at skubbe på for et bedre økonomisk vederlag for det kommunalpolitiske arbejde.

- I KL har vi længe efterlyst et eftersyn af kommunalpolitikernes vederlag. Efter kommunalreformen har kommunalpolitikerne fået større ansvar og arbejdsbyrden er steget markant. Alligevel er størrelsen af kommunalpolitikernes vederlag ikke fulgt med. Den nuværende regulering følger ikke engang prisudviklingen. Dermed udhules vederlaget reelt år for år. Det hænger ikke sammen,” skriver han således i et brev til Vestager.

I forbindelse med afvisningen af en forhøjelse af vederlaget understregede Vestager, at hun ikke mente kommunalpolitik skulle have karakter af fuldtidsarbejde.

- Vi skal holde fast i grundtanken om, at medlemskab af en kommunalbestyrelse er et fritidshverv. Det skal være muligt at varetage et arbejde ved siden af hvervet som kommunalpolitiker, skrev hun.

Og Erik Nielsen er enig i, at kommunalpolitik ikke skal være et fuldtidsjob.

- Men hvis vi vil tiltrække dygtige folk til det kommunalpolitiske arbejde, bør der også gives et rimeligt vederlag. Derfor mener KL, at det er tid til både at hæve kommunalpolitikernes vederlag og sikre en rimelig fremtidig reguleringsordning,” mener Erik Nielsen.

Erik Nielsen understreger, at man i KL godt er klar over, at der er økonomisk krise, og at en diskussion af økonomiske vederlag til politikere derfor er et følsomt emne.

- Vi opfatter det dog som en nødvendig investering i vores lokaldemokrati – en investering, der desværre har været udskudt alt for længe. Jeg håber derfor, at regeringen vil bruge reguleringen af folketingmedlemmernes løn som en anledning til også at give kommunalpolitikernes vederlag et tiltrængt løft, afslutter Erik Nielsen i brevet til Margrthe Vestager.

Dagens Gossip