Når sidste butik lukker - dykker huspriserne

Ofte er der tale om prisfald på over 10 procent samtidig med, at det kommer til at tage længere tid at sælge husene, hvis de overhovedet kan sælges.

Det viser en undersøgelse, som Dansk Ejendomsmæglerforening har gennemført for De Samvirkende Købmænd (DSK).

DSK frygter konsekvenserne for butiksstrukturen, hvis Folketinget følger Produktivitetskommissionens forslag om en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser, så der etableres flere hypermarkeder omkring de største byer.

- Butiksdød har alvorlige konsekvenser – ikke ”bare” for købmanden eller brugsuddeleren, som må lukke butikken, siger John Wagner, administrerende direktør i DSK, og forstsætter:

- Der er ansatte, som mister jobbet, ældre borgere, som ikke kan få bragt varer ud, og andre borgere, som må køre langt for at handle. Men ikke nok med det; Det bliver simpelt hen mindre attraktivt at bo i en by, der ikke længere har en dagligvarebutik.

For at belyse denne problemstilling har DSK fået Dansk Ejendomsmæglerforeningen til at spørge de medlemmer, som sælger boliger i byer eller landdistrikter med under 3.000 indbyggere, hvad det betyder for huspriserne, når f.eks. skolen eller den sidste dagligvarebutik lukker.

Over 200 ejendomsmæglere har deltaget i undersøgelsen, og heraf mener 90 procent, at det har stor betydning for huspriserne, når den sidste købmand eller brugsforening lukker. 9 procent svarer ”mindre betydning” og 1 procent ”uden betydning”.

Tilsvarende er tallene for en skolelukning 94 procent ”stor betydning” og 6 procent ”mindre betydning”.

Der er tale om ganske store prisfald.

Halvdelen af ejendomsmæglerne (49 procent) vurderer, at prisniveauet falder med mere end 10 procent. 33 procent mener, at det er et prisfald på 5-10 procent, 15 procent siger 0-15 procent, mens kun 2 procent svarer ”ikke nogen effekt på prisniveauet”.

Butiksdøden medfører også, at det tager længere tid at sælge husene. 94 procent af ejendomsmæglerne vurderer, at antallet af såkaldte liggedage er større i byer uden butikker.

Og 60 procent mener, at der i disse byer er huse, som slet ikke bringes på markedet, fordi folk at opgivet at sælge huset eller få en fornuftig pris for huset på grund af de manglende butikker.

Dagens Gossip