Naboer høres ikke i historisk metrosag

»Hvis vi skulle ud og behandle alle 20 arbejdspladser med informationsmøder og drøftelser, så var vi henne i 2016, før vi blev færdige. Det her er et forsøg på at være effektiv og proaktiv,« siger kommissionsformand Helle S. Andersen.

Onsdag giver Københavns Borgerrepræsentation formelt Metroselskabet lov til at arbejde sent om aftenen og om natten til gene for tusindvis af borgere. Forudsætningen for politikerne for at sige ja er, at kommissionen forinden træffer en principafgørelse om erstatninger til de berørte naboer. Men beboerne bliver ikke hørt før afgørelsen, hvilket ellers er normalt i ekspropriationssager.

»Vi inddrager Gud og hvermand, når der skal anlægges et nyt staudebed i Kongens Have, men i denne meget alvorlige sag, hvor flere hundrede menneskers ve og vel er på spil, tromler systemet bare løs uden på nogen vis at inddrage borgerne,« siger Maya Glem, der er talsperson for Beboerforeningerne ved Marmorkirken.

Naboerne er heller ikke blevet inddraget i den politiske beslutningsproces. Det gør til gengæld bygherren, Metroselskabet, og det er kritisabelt, mener Christian Mortensen, der er tidligere formand for ankeinstansen Taksationskommissionen.

»At man kun vil høre Metroselskabet er uanstændigt og i strid med det, som kommissionen er sat i verden for. Dens opgave er ikke at få sagen afgjort så hurtigt som muligt, men at sikre, at begge parter kan forklare deres sag,« siger han.

Ifølge Helle S. Andersen kender kommissionen allerede beboernes situation.

»Vi har fået flere henvendelser fra naboerne, og der har også været rigeligt med folk i fjernsynet og pressen i øvrigt. Så vi er bekendt med de fleste af de synspunkter, der måtte være af generel karakter,« siger hun til Politiken.

Dagens Gossip