Naboklager sejrer over metrobyggeri ved Marmorkirken

Det er et enigt kombinationsnævn under Natur - og Miljøklagenævnet står bag afgørelsesudkastet, der indebærer, at nævnet ophæver Københavns Kommunes påbud af 15. juli om støjgrænser for metrobyggepladsen.«Det er selvfølgelig klart, at vi i forhold til udkastet er umiddelbart tilfredse med, at Natur- og Miljøklagenævnet har lyttet til vore synspunkter og således ophæver afgørelsen og hjemviser sagen,« siger talsmand for Beboerforeningerne omkring Marmorkirken Kaj Larssen i en udtalelse. 

Foreningen vil dog først nærlæse afgørelsen, inden der bliver taget endelig stilling til afgørelsen.

I det 39 sider lange udkast til en afgørelse fremgår det, at Københavns Kommunes påbud, der gav tilladelse til døgnarbejdet lider af væsentlige mangler. Kommunens vurderinger af støjen fra byggepladsen er også blevet stemplet som mangelfulde.

Foreløbig ryger udkastet til afgørelsen i høring i to uger. Det er endnu uvist, hvornår den endelige afgørelser forelægger.  Fordyrelser og forsinkelser

Som Berlingske kunne beskrive onsdag vil scenariet, hvor sagen skal behandles igen af Københavns Kommune ifølge Metroselskabet give væsentlige fordyrelser og forsinkelser.

Det skyldes ifølge selskabet bag den 21,3 milliarder dyre Cityring, at sagsbehandlingen vil »forhale« sagen yderligere. Det fremgår af selskabets såkaldte påstandsdokument, der har været forlagt nævnet. 

»Det kan ikke understreges nok, at hvis påbuddet, der imødekommer forslaget om øget arbejdstid, omgøres på væsentlige punkter eller hjemvises af Natur- og Miljøklagenævnet, vil det ud fra alle de foreliggende scenarier betyde, at projektet bliver væsentligt forsinket og fordyret,« skriver Metroselskabet, der gør opmærksom på at et halv års forsinkelse vil kunne give en ekstraregning på op til 750 millioner kroner.

Allerede nu har klagen betydet, at arbejdet om aftenen og natten har været suspenderet i to måneder.

Ifølge selskabet har det hele tiden været planen, at der kunne laves døgnarbejde på fire byggepladser.

Omvendt mener Beboerforeningerne omkring Marmorkirken, at det aldrig har været meningen, at muligheden skulle bruges, som Metroselskabet har gjort.

Det var tilbage ved udgangen af juli, at natarbejdet på den omstridte byggeplads blev suspenderet.

Dagens Gossip