Nedrivning af farlige tyskerbunkere kan begynde

Sådan vil det givetvis komme til at lyde en hel del gange langs den jyske vestkyst, når man i juli tager hul på nedrivningen af cirka 100 bunkere fra 2. Verdenskrig, som efter at have stået på stranden i 70 år er blevet så farlige, at de udgør en risiko for badegæster.

Folketingets finansudvalg har bevilget i alt cirka 12 millioner kroner til formålet, som også de fire berørte kommuner støtter økonomisk.

»Jeg er meget glad for, at vi nu kan forbedre badesikkerheden for de tusinder af turister og andre gæster, der hvert år besøger den jyske vestkyst. Det er vigtigt, at alle kan føle sig trygge, når de færdes og benytter sig af vores kyster. Jeg er meget tilfreds med, at staten og kommunerne nu står sammen om et fælles initiativ i forhold til bunkere,« siger transportminister Henrik Dam Kristensen (S).

Pia Olsen Dyhr (SF), vikarierende miljøminister, er enig og peger på, at nedrivningen vil komme alle til gode.

»De gamle bunkere er et vidnesbyrd om et mørkt kapitel i Danmarks historie, som vi aldrig må glemme. Men vi må også erkende, at flere af bunkerne har medført en risiko for både badegæster og turister. Nu sørger vi for at få fjernet mange af de farlige bunkere til glæde for alle, der opholder sig ved og nyder vores smukke natur på den jyske vestkyst,« siger hun.

I første omgang vil arbejdet koncentrere sig om de bunkere, der ligger umiddelbart nær vandkanten, og som har taget mest skade af de sidste 70 års vejr. På flere bunkere stikker rustent armeringsjern ud, som er til fare for folk, der bader og færdes på stranden.

Man anslår, at der i alt ligger 600 bunkere på Vestkysten, og i første omgang vil man fjerne 100 bunkere, der er placeret i kommunerne Thisted, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig. Selve nedrivningen forventes at begynde i juli 2013.

De berørte kommuner forventes at yde et bidrag, der svarer til 20.000 kroner for hver bunker, der er placeret i den enkelte kommune.

Dagens Gossip