Ni ekstra taxitilladelser i Aalborg

Efter møde med taxibranchen er det besluttet, at Aalborg Kommune vil udbyde ni tilladelser til taxikørsel, så der herefter på ny bliver 140 tilladelser til taxikørsel i Aalborg Kommune.

Det aktuelle antal taxibevillinger i Aalborg Kommune er i øjeblikket 131 tilladelser, hvoraf 19 er med vilkår om, at der skal benyttes en storvogn, der kan medtage kørestolsbrugere.

Af hensyn til behovet for kørsel med handicappede, herunder kørsel for NT, vil der i de nye tilladelser blive fastsat vilkår om, at der skal benyttes en storvogn, der kan medtage to kørestolsbrugere og er forsynet med lift.

Aalborg Kommune vil opslå tilladelserne ved offentlig bekendtgørelse i henhold til lovgivningen. Interesserede vil herefter kunne indsende ansøgning til kommunen på et særligt skema indenfor en fastsat frist.

Tilladelserne forventes at kunne tildeles i 1. kvartal 2014 efter Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.

Dagens Gossip