Nordea: Nu er den der

Den har fået titlen Vendepunkter, Nordeas nye økonomiske prognose.

Og med en vækst i dansk økonomi på 0,3 procent i år, 1,3 procent næste år og 1,7 procent i 2015 skulle det endelig være der - opsvinget i dansk økonomi.

Æren kan i høj grad tilskrives forbrugerne, som endelig begynder at få pengene op af lommen. Privatforbruget ventes at stige en smule i år, og for alvor komme i gang i 2014.

»Forventningerne om, at privatforbruget kan agere vækstmotor for økonomien er delvist baseret på, at danskernes købekraft stiger, trukket af skattelettelser og en højere realløn. Reallønsfremgangen skyldes ikke mindst den historisk lave inflation, som endvidere styrker den danske konkurrenceevne,« siger cheføkonom, Helge J. Petersen, Nordea.

Stigende eksport

Netop konkurrenceevnen er en anden nøgle til dansk vækst, og også dansk eksport vil tage fart med en stigning på 0,4 procent i år, men voksende med 2,8 procent allerede i 2014 og 3,7 procent i 2015.

»Sammen med en forventet højere vækst på de vigtigste eksportmarkeder, vil det øge eksporten over de kommende år. Især ser det bedre ud i Tyskland, Storbritannien og USA, men vi regner også med, at den svenske økonomi retter sig betydeligt over de kommende år,« siger Helge J. Pedersen.

Han frygter dog, at arbejdsmarkedet og boligmarkedet vil halte efter opsvinget.

Baggrunden er en svag udvikling i produktiviteten, som får Nordea-økonomen til at frygte et »jobløst opsving«.

»Det kan også få konsekvenser for udviklingen på boligmarkedet, som dog for tiden er præget af spirende optimisme. Vi venter således svagt stigende reale priser hen over prognoseperioden drevet af udviklingen i og omkring de store byer,« skriver Helge J. Petersen.

Sænket vækstskøn for Verden

Nordea sænker sit skøn til udviklingen i verdensøkonomien til en vækst på 3,1 procent mod tidligere 3,2 procent og 3,8 procent i 2014 mod tidligere 4 procent. Prognosen er udvidet til også at dække 2015, hvor væksten ventes at blive 4 procent.

I USA har Nordea stor tiltro til at opsvinget vil vise sig solidt, mens, også euroområdet ventes så småt at kunne lægge de hårde tider bag sig i prognoseperioden.

Til gengæld er der større usikkerhed om de nye økonomier i Asien og Latinamerika, hvor den kraftige vækst begynder at aftage.

Dagens Gossip