Nordea: Økonomien har det værre

I sin nye prognose nærmer banken sig faretruende 0-vækst i år. Den sænker skønnet for væksten i Danmark i år fra 0,5 procent til 0,3 procent og til næste år fra 1,5 til 1,3 procent. Dermed lægger Nordea sig under regeringens skøn, som lyder på en vækst i år på 0,5 procent og næste år på 1,6 procent.

De økonomiske vismænd vurderede for nylig væksten til at blive henholdsvis 0,2 og 1,8 procent i år og næste år.

»De nordiske lande er alle små åbne økonomier, og de svagere internationale konjunkturer har derfor betydet, at vi har set os nødsaget til at nedjustere vores forventning til væksten i Finland og Danmark for både 2013 og 2014,« skriver cheføkonom Helge Pedersen i prognosen, der offentliggøres i dag.

Det er især vores nære eksportmarkeder, der har svært ved at komme op i gear og trække Danmark med. Det drejer sig om Tyskland, Sverige og Storbritannien, som ikke aftager vores varer.

Men der er også lyspunkter i prognosen. Dels er den danske konkurrenceevne blevet styrket blandt andet på grund af en lavere vækst i lønningerne end i omverdenen, dels ser Helge Pedersen tegn på, at det danske privatforbrug endelig kommer igang og giver økonomien den hårdt tiltrængte blodtransfusion.

Det forbedrede humør hos forbrugerne kommer ifølge Noreas prognose blandt andet fra den langsomme bedring på boligmarkedet med stigende ejerlejlighedspriser i front og svagere stigende huspriser i bagtroppen.

»Vi venter nu svagt stigende reale priser henover prognoseperioden, drevet af udviklingen i og omkring de store byer. Husholdningernes finansielle formuer er rekordstore, men de senere års fald i boligformuerne og et generelt fald i forbrugernes tillid til fremtiden betyder, at familien Danmark fortsat holder pengepungen tæt til kroppen,« konstaterer Nordeas cheføkonom.

Men privatforbruget kommer til at følge en stigende kurve med en beskeden vækst i år op 0,4 procent stigende til 1,6 procent i 2014.

Når kikkerten vendes ud mod verdens, så ser den heller ikke økonomisk solskin. Verdensøkonomien bevæger sig kun langsomt fremad, og især Europa kæmper med nødvendig stram finanspolitik og strukturreformer, som endnu ikke har været brændstof til vækst. Så selv om Nordea for nylig nedjustere vækstskønnet for eurozonen både i år og til næste år med markante 0,4 procentpoint i begge årene, så nedjusterer Nordea i denne omgang den samlede prognose for verdens vækst i både 2013 og 2014 med ca. et kvart procentpoint, så der nu forventes en vækst på henholdsvis 3,2 og 4 procent i år og næste år.

Europa trækker nemlig også slæbespor i den kinesiske økonomi, som rammes dobbelt på eksportfronten, skriver Nordea.

»På den ene side påvirkes den kinesiske eksport af det svage marked i Europa, og på den anden side udfordres konkurrenceevnen. Det skyldes dels høje lønstigninger, dels styrkelsen af renminbien, som ikke mindst har været udtalt over for den japanske yen i kølvandet på annonceringen af nye markante pengepolitiske lempelser i Japan,« skriver Nordea.

Mens prognosen for Kina nedjusteres, så holdes prognosen for både Japan og USA uændret.

Dagens Gossip