Nordiske ministre er åbne for at bytte bandemedlemmer

»Der var bred opbakning til at arbejde videre med mit forslag om, at rocker- og bandemedlemmer, der vidner mod deres brødre, skal have mulighed for i helt særlige tilfælde at kunne afsone i et andet nordisk land som en del af et exitforløb,« forklarer den danske justitsminister.

Hans norske kollega, justitsminister Grete Faremo, vil have sagen undersøgt nærmere, inden hun kan tilslutte sig.

»Vi er positive, men vil gerne vide mere, inden vi forpligter os,« siger hun til Berlingske Nyhedsbureau.

I dag er bandeafhoppere udsat for en særlig sikkerhedsrisiko, når de fortæller politiet om deres tidligere brødre. Bandeafhopperne bliver i nogle tilfælde flyttet til den anden ende af landet, men det løser ikke det helt særlige sikkerhedsbehov, de har. Tidligere bandemedlemmer, som har valgt at samarbejde med politiet, og som vidner mod de tidligere brødre, er ofte truet på livet og har derfor brug for en helt særlig beskyttelse i fængslet. Og det vil man kunne sikre, hvis man kan flytte disse indsatte til et andet land, mener Morten Bødskov.

De nordiske justitsministre afventer nu en fælles nordisk evaluering af idéen, og på den baggrund vil de vurdere, om den skal føres ud i livet, siger Grete Faremo.

»Vi er enige om at bede vores kriminalforsorgschefer komme med en vurdering af forslaget. Vi har brug for en vurdering af, om det kan lade sig gøre, inden vi træffer en beslutning,« siger hun.

Ifølge Politiforbundet vil afsoning i et andet nordisk land både styrke sikkerheden for de særligt truede afhoppere og samtidig medvirke til, at de kommer til at afsone under de samme forhold som andre indsatte.

»Det er et rigtig godt forslag. Problemet er mange gange, at vi ikke kan tilbyde bandemedlemmer, som ønsker at lægge kortene på bordet og hjælpe politiet med opklaringer af sager, noget som helst. Hjælper bandemedlemmer os i dag, betyder det reelt, at de er nødt til at lade sig isolationsfængsle i hele afsoningsperioden af frygt for overfald og i værste tilfælde for at blive slået ihjel,« siger Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, og fortsætter:

»Danmark er et lille land, og som det er i dag, er det enormt svært at kunne yde beskyttelse for dem, som ønsker at stå frem og hjælpe politiet med opklaringen af sager.«

Netop derfor håber Morten Bødskov på en hurtig evaluering af forslaget, så det kan føres ud i livet. På nuværende tidspunkt vil han ikke forholde sig til, om det senere skal udbredes på europæisk plan.

»I nordisk regi har vi i mange år haft et tæt samarbejde på vores justitsområde. Vi har mange af de samme udfordringer, og langt hen ad vejen har vi den samme lovgivning, ligesom vores kriminalforsorg er indrettet på samme måde. Nu skal vi have et overblik over de praktiske udfordringer i forhold til Sverige og Norge, inden vi kan udbygge det meget stærke samarbejde.«

Dagens Gossip