Nu bliver grebet strammet om storbankerne

Med den nye aftale bliver kravene strammet betydeligt for de største danske finanskoncerner, der bliver vurderet til at være »too big to fail«. De syv store banker og realkreditinstitutter, der bliver karakteriseret som SIFI-institutter, bliver nu mødt med betydeligt skrappere kapitalkrav end resten af finanssektoren.

Danske Bank bliver som den absolut største finanskoncern i Danmark mødt med krav om en yderligere kapitaloverdækning på 3,0 pct. i forhold til de mindre banker, der ikke bliver karakteriseret som SIFI'er. Resten af SIFI-institutterne får en smule mere lempelige krav end Danske Bank, men der er dog stadig tale om en betydelig opstramning.

SIFI-institutterne bliver også mødt af markant strammere likviditetskrav, og regeringen er kommet igennem med hovedlinjerne i det oprindelige udspil. Oppositionen har dog også fået gennemført et par mærkesager, herunder kravet om en professionel bestyrelse for Finanstilsynet.

Samtidig står det klart, at aftalen skal evalueres i 2017 for at sikre, at Danmark ikke har indført skrappere krav end de fleste andre EU-lande. Netop kravet om, at Danmark ikke skal være »frontrunner« i EU har været afgørende for oppositionen, der har frygtet, at de skrappe krav vil begrænse bankernes og realkreditinstitutternes udlån markant. Lavere udlån kan igen gå ud over samfundets vækst.

Omvendt har regeringen ønsket en relativ hård kurs for at gøre bankerne mere sikre og dermed mindske risikoen for fremtidige finansielle kriser.Regeringen og oppositionen har samtidig under forhandlingerne været dybt uenige om tidsplanen for indførelsen af de nye kapital- og likviditetskrav. De er nu landet på et kompromis, der betyder, at den mere præcise indfasning af dele af kravene først bliver fastlagt næste år.

Oprindelig var der lagt op til, at blot seks danske finanskoncerner vil blive udpeget som SIFI'er i Danmark. Det drejede sig om Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank. De politiske forhandlinger har resulteret i, at DLR Kredit også får status af SIFI-institut.

Dagens Gossip