Nu bliver kommunens større veje gjort rene

Det er efterår og der er brug for renhold af de større veje inden vinteren kommer. Derfor starter Kolding Kommune kantstensfejning langs de større, offentlige veje i næste uge samt de kommende uger.

Der ligger store mængder sand, blade og andet materiale i rendestenen og på tilstødende cykelstier efter forårets og sommerens aktivitet. Trafikken på vejene fører sand og grus med sig, og der bliver også smidt en del affald på gader og stræder. Det gør kommunen nu en indsats for at fjerne.

Rengøringen af vejene udføres med feje-/sugebiler på strækninger med kantsten og med fejemaskine på cykelstier. Det er i efteråret på de større vejstrækninger i kommunens byer, fejningen foregår.

Bliv ven med Dagens Kolding på Facebook - Altid gratis nyheder

Kommunen tilstræber, at arbejdet udføres med så lille gene og så stor sikkerhed for trafikanter og grundejere som muligt.

Mens efterårsfejningen står på, vil det være en stor hjælp, hvis bilister så vidt det er muligt parkerer bilen på egen grund, i stedet for ved kantstenen. Det betyder, at fejebilen har mulighed for at komme helt ind til kantstenen og gøre ordentligt rent.

Kommunen udfører rengøringen langs de kommunale veje. Grundejere har pligt til at renholde fortovet ud for egen grund.

Rengøring af private fællesveje udføres af de tilstødende grundejere, en grundejerforening eller et vejlaug i området.

 

Dagens Gossip