Nu er der totalt rygeforbud i Region Sjælland

Sygehusene i Region Sjælland har længe haft rygeforbud, men nu udvides det til Regionshuset i Sorø og øvrige arbejdssteder i Region Sjælland, oplyses det på regionens hjemmeside.

»Det er jo en lille udvidelse. Vi er en virksomhed med en 17.000-18.000 ansatte, og mere end 90 procent af dem har i række levet under de regler omkring rygepolitik, som vi nu så udvider til at gælde de sidste 700-800 ansatte,« siger direktøren for Region Sjælland, Jens Andersen.

Men rygeforbuddet er også udvidet af principielle årsager.

»Langt den største opgave, vi har som virksomhed, handler om sundhed og om at behandle sygdomme. Og hvis man er inden for den branche, er det meget naturligt, at man vil være det gode eksempel, ved at vi ikke har rygning i arbejdstiden,« siger direktøren.

Han er formand for samarbejdsudvalget, det såkaldte MED-udvalg, som har forslået og vedtaget de udvidede rygeregler for at skabe ensrettede rygeregler for alle ansatte i regionen.

Den udvidede rygepolitik får en hård medfart af fagforeningerne.

»Det er forbudsland, vi er ved at lave. Der er altså også en vis grad af frihed for den enkelte, og hvis ikke man generer andre mennesker, hvor man færdes, så synes jeg, det er hul i hovedet at lave regler for det,« siger næstformand i 3F Johnny Skovengaard til P4 Sjælland.

Han mener, at et rygeforbud bør komme fra medarbejderne, og han bakkes op af HK-formand Bodil Otto, som kalder rygepolitikken »noget pjat«.

Men det er ifølge direktøren helt misforstået. Fagforeningerne har selv repræsentanter i MED-udvalget, og derfor har de selv været med til at indføre rygepolitikken for hele regionen.

»Jeg er helt med på den debat, der kører, men man skal huske på, at det her er ikke noget, der er trukket ned over hovedet på medarbejderne. Vi har et hovedsamarbejdsudvalg, hvor langt hovedparten af medarbejderne har bedt om, at vi tog det her op,« siger Jens Andersen, som understreger, at det ikke har været en politisk beslutning.

Af regionens rygepolitik fremgår det, at »Regions Sjællands arbejdspladser er røgfri, og rygning er ikke tilladt i arbejdstiden«. Det betyder, at der ikke må ryges, fra man møder, til man går hjem. Der er dog en undtagelse:

»Medarbejdere, der ifølge deres overenskomst har selvbetalte frokostpauser, kan ryge i deres frokostpause, forudsat at de skifter til privat tøj og forlader matriklen.«

Det er også muligt for ledere på regionernes lokale arbejdspladser at regulere rygepolitikken for medarbejdere, der arbejder over flere døgn, ligesom plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og deslige også kan vælge at tillade rygning i det, der fungerer som borgerens private hjem.

Hvis en medarbejder overtræder Regions Sjællands rygepolitik gentagne gange kan det i sidste ende koste jobbet.

Dagens Gossip