Nu skal børn og unge have appetit på arkitektur

Elever i skoler og gymnasier skal uddannes mere i arkitektur. Borgerne skal inddrages før i lokalplaner. Arkitekturen skal gøres mere bæredygtig. Byggeri skal skabe merværdi - både økonomisk og for mennesker.

Det er de fire bærende søjler i en ny arkitekturplan, "Mennesker i centrum", som regeringen nu fremlægger. Planen er udformet igennem det seneste år i tæt samarbejde med de faglige foreninger og arkitekter, oplyser kulturminister Marianne Jelved (R).

Hun præsenterer torsdag eftermiddag planen i Carlsberg Byen sammen med boligminister Carsten Hansen (S), miljøminister Kirsten Brosbøll (S) og klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R).

Planen afløser VK-regeringens "Arkitekturnation Danmark", som daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) kom med i 2007. Nu deltager 10 ministre i en følgegruppe, som gennemfører arkitekturpolitikken med Marianne Jelved som ankermand.

- Vi skal give børn og unge mulighed for at forstå arkitekturens muligheder endnu bedre, hvis for eksempel deres skole skal bygges om i forbindelse med den nye skolereform. Derfor udvikler vi nye undervisningstilbud, som skærper børn og unges arkitektoniske forståelse og appetit på inddragelse i arkitekturen, siger kulturministeren.

Regeringen afsætter ikke flere penge til området, men fremover skal der uddeles en arkitekturpris. Regeringen vil hjælpe kommuner med at udvikle arkitektur, som tiltrækker borgere.

- I mange købstæder er rådhuset tomt, og det samme er stadig flere butikker i gågaden. Derfor skal byer, områder, bygninger og boliger transformeres og nytænkes, så de kan indgå i nye sammenhænge, siger Carsten Hansen i en skriftlig kommentar.

Miljøministeren mener, at arkitekturen skal skåne naturen.

- Flere mennesker samlet på få steder betyder mere trængsel, støj og luftforurening. Derfor skal vi allerede nu have fokus på bæredygtighed i vores arkitekturpolitik, siger Kirsten Brosbøll.

Klima- og energiministeren ønsker "sunde og funktionelle bygninger".

- Arkitekternes kompetencer er helt centrale, hvis vi skal indfri det potentiale, som bæredygtigt byggeri rummer, siger Rasmus Helveg Petersen.

/ritzau/

Dagens Gossip