Nu skal jægerne kunne ramme

Det er et af de skærpede krav i moderniseringen af jagtprøven, som Vildtforvaltningsrådet i enighed har indstillet til miljøminister Ida Auken (SF), skriver Berlingske.

De seneste 50 år er kun mindre elementer i jagtprøven blevet ændret, men med de nye regler er der lagt op til en markant forandring. Alene med det formål at få flere dygtigere jagere. Eksempelvis lever flere end hver femte kortnæbbet gås nemlig med hagl i kroppen, fordi jægeren ikke har ramt plet. Og det er helt uacceptabelt, mener miljøministeren.

»Der har været brug for skærpede regler. Vi ser desværre stadig væk mange dyr og fugle, der lever med hagl i kroppen, og derfor stiller vi nu krav om, at det ikke er nok at kunne håndtere et gevær, man skal også vise, at man kan ramme sit bytte,« siger Ida Auken til Berlingske.

Jagt bliver stadig mere populært blandt både mænd og kvinder herhjemme. Siden 2008 er der sket en årlig stigning på 40 procent i antallet af aflagte jagtprøver. Det betyder, at i alt ca. 173.000 danskere i dag har et gyldigt jagttegn.

Allerede tilbage i 2007 luftede daværende miljøminister Connie Hedegaard (K) ideen om, at skydefærdighed skulle indføres i jagtprøven til haglgevær, ligesom det er påkrævet for at få bestå riffelprøven, hvor man skyder efter skive. Siden blev der i 2010 nedsat en styregruppe, hvis anbefalinger altså nu bliver en realitet.

Konkret kommer skydeprøven til at bestå af 18 skud mod lerduer, der bliver skudt af sted fra tre forskellige retninger. For at bestå, skal man ramme to af de duer, der sendes af sted i hver retning - i alt seks duer, hvilket giver maksimalt tre skud pr. lerdue.

Formand for Jægerforbundet Claus Lind Christensen, som har siddet med i styregruppen, er begejstret for den nye prøveform. Men han henviser også til, at hele undervisningsmaterialet omkring selve jagtuddannelsen bliver løftet, så kommende jægere får større indsigt i vildtets biologi, jagtteknik og natur- og vildtpleje.

»Der kommer øget fokus på jægerhåndværket, og det er positivt. Skydeprøven fylder meget i billedet, men grundlæggende er det mere helstøbte jægere, der fremover bliver uddannet,« siger Claus Lind Christensen.

Han mener, at en ændring har været nødvendig for at imødese den nye type jægere. Mange jægere kommer i dag ikke nødvendigvis fra et hjem med gevær modsat tidligere, hvor det at være jæger i højere grad gik i arv fra generation til generation.

»Den nye gruppe ligner ikke den gamle, og derfor har der grundlæggende været brug for en modernisering. Ved både at løfte undervisningsmaterialet og ændre i prøveformen giver vi nye jægere de færdigheder, der er nødvendige for at blive en dygtig jæger,« siger Claus Lind Christensen til Berlingske.

Den nye jagtprøve forventes at træde i kraft i foråret 2014.

Dagens Gossip