Nu stiger vores løn igen

Nu viser Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik, at lønningerne i årets første kvartal steg med 1,8 procent målt i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor.

»Det vil sikre danskerne en positiv realløn for første gang siden 2009. Konkret er det vores forventning, at lønvæksten for 2013 samlet set ender på 1,5 procent, mens forbrugerpriserne vil stige med 1 procent - altså er der udsigt til en stigning i reallønnen på ca. 0,5 procent i 2013,« vurderer Tore Stramer, økonom i Nykredit.

Han er dog varsom med at tolke tallene som en entydig fremgang i lønningerne, fordi dansk økonomi stadig »kæmper for at genfinde vækstsporet og arbejdsmarkedet hverken bevæger sig frem eller tilbage«, som han udtrykker det.

Privatøkonom Las Olsen fra Danske Bank har regnet ud, at lønstigningen efter både skattelettelser og faldet i inflationen bliver på cirka 800 kroner mere om måneden.

»Alligevel har der ikke været noget opsving i forbruget. Privatforbruget i første kvartal var på præcis samme niveau som et år tidligere, om end en anelse højere end i fjerde kvartal. Den ekstra indkomst er altså blevet på bankkontoen, eller er gået til at afvikle gæld,« konstaterer Las Olsen.

Dagens Gossip