Ny aftale: Flere penge til nær sundhed og klimasikring

Formand for KL, Erik Nielsen. Foto: Ole Bo Nielsen.

Der er nu indgået en ny aftale mellem regeringen og landets kommuner omkring økonomien i 2013.

Og den hilses med glæde af formanden for Kommunernes Landsforening, Erik Nielsen (V).

- Økonomien vil fortsat være stram til næste år, men jeg er rigtig glad for, at vi nu kan gå i gang med at klimasikre kommunerne mod de store oversvømmelser, vi så sidste år, og at vi nu får både anerkendelse og penge til at styrke den nære sundhed. Regeringen har lyttet og er kommet os i møde på de afgørende punkter, ikke mindst at vi får samme økonomi til at levere den service, vi leverer i dag, siger Erik Nielsen.

Efter lange drøftelser endte serviceudgifterne 800 millioner kroner højere end budget 2012, mens anlægsniveauet er en videreførelse af sidste års aftale.

- Vi har selvfølgelig forståelse for den stramme økonomiske politik og EU-finanspagten, så vi fortsætter en ansvarlig, stram økonomisk linje med plads til afgørende investeringer i klima og sundhed, siger Erik Nielsen.

Til klimasikring øges investeringerne i 2013 med 2,5 milliarder kroner til eksempelvis at bygge veje som afvandingskanaler og pladser som opsamlingsbassiner.

Servicerammen løftes med 800 millioner kroner til den nære sundhed og til bedre kvalitet i dagtilbud.

- Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning. Kommunerne kan nu gå i gang med at bygge anlæg, der kan aflede vandet ved skybrud og sænke pladser og stier, så de får funktion af reservoirer i tilfælde af store regnmængder. Det her er en investering i klimasikring, som rækker mange år ud i fremtiden, siger formanden for Kommunernes Landsforening.

Der er smatidig enighed om at styrke forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen over for kronikere, heunder diabetes, KOL og hjerteproblemer.

Der vil blive udarbejdet kliniske retningslinjer, som skal understøtte gode patientforløb og effektive arbejdsgange, og der er afsat 300 millioner kroner til at gå i gang.

- Vi kom med et ambitiøst udspil for den nære sundhed i foråret, og det har regeringen nu kvitteret for ved at øge vores finansiering til blandt andet at hjælpe kronikere med diabetes og KOL og de nye opgaver til f.eks. at sygeplejersker kan tage over med pleje, når patienter udskrives fra supersygehusene. På den måde får borgerne hjælp i deres nærmiljø, og vi kan undgå dyre genindlæggelser, siger Erik Nielsen.

Kommuneaftalen for 2013 slår også fast, at kommunerne har ansvaret for, at ledige kommer i beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i dag bruger for megen tid til administration.

Det er aftalt, at regelforenkle og frigøre kræfter til den primære opgave, nemlig at få folk i arbejde.

Dagens Gossip