Ny pædagoguddannelse får bred opbakning

Reformen betyder blandt andet, at de pædagogstuderende efter et grundforløb skal vælge en linje, og derved specialisere sig i småbørnspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

I pædagogernes fagforening BUPL er man overordnet glad for den nye reform, men også ærgerlig over, at politikerne ikke har turdet at gå skridtet videre med nogle af uddannelsens nuværende problemer:

»Der er sket nogle forbedringer i forhold til det forslag som oprindeligt lå på bordet. Blandt andet er specialpædagogik nu med i alle tre specialiseringsmuligheder, hvor den før kun lå i den ene. Det er vigtigt, fordi vi i disse inklusionstider også har brug for specialpædagogik i børnehaver og skoler,« siger faglig sekretær i BUPL Allan Baumann og fortsætter:

»Men der er også nogle grundlæggende ting, som ikke bliver løst med denne reform, og som vi vil blive ved med at arbejde med. Det allerstørste problem er praktikken, som er lønnet. I de to praktikker på et halvt år går man fra at være studerende til at være ansat, og fokus skifter derfor fra at være under uddannelse til at være på arbejde. Den problemstilling har man ikke med i omlægningen,« siger Allan Baumann.

Udover specialisering skal de pædagogstuderende fremover bestå praktikforløbet for at komme videre i uddannelsen. Uddannelsesminister Morten Østergaard kalder det selv »vigtigt med en bred aftale«, og det bliver ikke kun de pædagogstuderende, som kommer til at mærke reformen:

»Forældrene vil mærke, at der nok bliver lidt mindre af den højt besungne teoretiske viden og mere praktisk kundskab. Vi er fokuseret på at styrke praktikken, som fylder meget i uddannelsen, så når pædagogerne kommer ud, så har de forståelse for, hvad det er for en verden, de kommer ud i,« siger Morten Østergaard.

Før sommerferien indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten, men nu er Venstre også kommet med i forligskredsen, og det er partiet godt tilfredse med.

»Regeringen sendte et lovforslag i høring, og de spurgte, om alle partier ville være med til at sende i det i høring. Det afviste vi, da vi synes, det var regeringens opgave. Morten Østergaard tonede frem på skærmen og sagde, der var lavet en aftale. Men det var en sandhed med store modifikationer. Vores forudsætning var, at der ikke ville være nogen bindinger på forhånd. Det kunne ministeren bekræfte, at det var der ikke. Derfor har vi på lige fod med de øvrige partier deltaget i forhandlingerne, som nu er endt med en aftale,« siger Esben Lunde Larsen, der blandet andet har fået indføjet, at erfaringerne med optagelsessamtaler på den nye læreruddannelse skal evalueres med henblik på en vurdering af, om samtalerne også skal indføres på pædagoguddannelsen.

Dagens Gossip