Ny plan skal reducere dræbte og tilskadekomne i trafikken

Men tallet kan komme endnu længere ned. Færdselssikkerhedskommissionen fremlægger mandag en plan, der skal nedbringe antallet af dræbte i trafikken til 120 i 2020. Desuden skal antallet af tilskadekomne halveres til 1.000 alvorligt og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken.

Målene er ambitiøse, men ikke urealistiske, vurderer formand for Færdselssikkerhedskommissionen, Karsten Nonbo (V).

»I 2007 satte vi os som mål at nå ned på 200 trafikdræbte ved udgangen af 2012. Da holdt jeg vejret, for jeg tænkte, at vi nok lige var ambitiøse nok. Husk på, at vi i slutningen af 80erne havde flere end 700 dræbte og næsten 13.000 tilskadekomne om året i trafikken. Men vi har nået målet, og på den baggrund tør jeg tro på, at vi også kan nå endnu længere ned,« siger Karsten Nonbo.

Færdselssikkerhedskommissionen fremsætter en lang række anbefalinger til, hvordan målet kan nås.

Et af de mere kontroversielle forslag fra kommissionen er at sænke den nuværende promillegrænse fra 0,5 til 0,2. Ifølge et udkast til Færdselskommissionens handlingsplan 2013-2020 har Sverige »gode erfaringer med nedsættelse af promillegrænsen«, ligesom det ifølge handlingsplanen vil »eliminere tvivl hos førere om, hvorvidt de ville kunne køre bil«.

Alligevel er formanden for Færdselssikkerhedskommissionen i tvivl om, hvorvidt det er det rette at gøre.

»Personligt er jeg imod det. Det kan ikke nytte noget, at politiet kører hjem med ham med en promille på 0,2, og så er væk fra vejene, når ham med en promille på 2,0 så kommer kørende. Vi skal gå efter de »kvalificerede fulde« frem for at indføre en lavere tolerance,« siger Karsten Nonbo.

Et andet forslag, der tegner til at kunne udløse politiske stridigheder, er et forslag om at sænke grænsen, når det gælder klip i kørekortet. Et forslag fra kommissionen går på at sænke kriteriet for et klip i kortet fra en hastighedsoverskridelse på 30 procent af det tilladte til 20 procent af det tilladte.

Også her mener Karsten Nonbo, det vil være en forkert vej at gå.

»Det er de store hastighedsovertrædelser, der giver ulykkerne. Det er dem, der blæser igennem med 100 km i timen på en vej, hvor man må køre 50 km i timen, der laver de store ulykker. Dem rammer vi ikke ved at gå fra 30 til 20 procent overskridelse,« siger Karsten Nonbo, der til gengæld støtter et punkt om modernisering af undervisningen på landets køreskoler.

Han understreger, at ideerne fra kommissionen er en »bruttoliste« af forslag, som regering, kommuner og regioner kan lade sig inspirere af.

Hos Rådet for Sikker Trafik ser direktør Anders Rosbo frem til at diskutere kommissionens anbefalinger. Han mener, der kunne være et »rationale« i at sænke promillegrænsen for unge bilister, men han opfordrer også til besindighed.

»Der er færre, der kører spritkørsel, flere bruger sele, og gennemsnitshastigheden på vejene er faldet. Vi er allerede nået utroligt langt. Og hvis det bliver til noget med en firedobling af antallet af automatiske trafikkontroller, sådan som der er planer om, vil det også kunne hjælpe os frem mod at nå målene i 2020,« siger Anders Rosbo.

Dagens Gossip