Ny sag om overhørte advarsler i Energistyrelsen

I efteråret 2012 blev Energistyrelsen og klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) advaret flere gange om faren for en stor udbygning af solceller på bar mark. Alligevel forhindrede ministeriet ikke det problem, som siden er blevet omtalt som »et hul i solcelleloven«. Nu viser det sig, at det ikke er første gang, Energistyrelsen har overhørt advarsler, som siden har fået store konsekvenser.

Parallelt med de afsluttende forhandlinger om det historiske energiforlig sidste forår henvendte energiselskabet Natur-Energi sig til Energistyrelsen. Natur-Energi ville undersøge muligheden for at levere el til de kunder, som ikke selv vælger elselskab – de såkaldte forsyningspligtkunder. Natur-Energi mente, at der ifølge EU-lovgivning skulle være konkurrence på det lukrative område.

»Vi gjorde på et møde den 6. januar 2012 Energistyrelsen opmærksom på, at den daværende praksis var i strid med EU-lovgivningen. Svaret fra embedsmændene lød, at forsyningspligten ikke kunne sættes i udbud på grund af den danske elforsyningslov. Men det viste sig siden at være forkert,« siger Søren Hoelgaard Justesen, administrerende direktør i energiselskabet Natur-Energi.

I et svar til Folketinget har Martin Lidegaard siden oplyst, at Energistyrelsen den 19. marts 2012 første gang »blev opmærksom på, at den eksisterende praksis ikke kunne fortsætte« med hensyn til fordeling af de såkaldte forsyningspligtbevillinger. Men allerede den 6. januar 2012 blev Energistyrelsen altså første gang oplyst om problematikken.

Ifølge professor Peter Møllgaard fra Copenhagen Business School er de danske elforbrugere gået glip af effektiviseringsgevinster på mellem 250 og 500 millioner kroner ved at øget konkurrence om forsyningspligtbevillingerne blev udskudt cirka et år på grund af Energistyrelsens vurdering.

Energistyrelsen har sendt en redegørelse for forløbet til Berlingske, hvor styrelsen oplyser, at man blev gjort opmærksom på problematikken med EU-lovgivningen den 27. januar, i februar og i marts. Hverken klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) eller styrelsen har ønsket at kommentere sagen yderligere.

Problemerne kan skyldes, at man i Klima- og Energiministeriet ikke har styr på sagsgangene, siger professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen fra Aarhus Universitet.

»Solcellesagen og denne nye sag ligner hinanden, selv om de er foregået på vidt forskellige tidspunkter, og det peger i retning af et mere grundlæggende problem i Klima- og Energiministeriet,« siger han.

Sagen er alvorlig, siger professor Peter Pagh fra Københavns Universitet.

»Hele grundidéen er, at embedsværket skal oplyse loyalt. Men når man dykker ned i den her type sager, så er det utrolig svært at finde ud af, hvorfor informationerne ikke er blevet givet videre. Der er typisk to dagsordener: Dels for at hjælpe ministeren, men også for at dække over egne fejl,« siger han til Berlingske.

Enhedslistens energiordfører Per Clausen (Ø) er skuffet over endnu en kedelig sag i Klima- og Energiministeriet.

Han vil dog afvente Rigsrevisionens undersøgelse af ministeriet – som kan tage op mod et år før han vil tage stilling til, hvilke konsekvenser sagerne skal have for Martin Lidegaard, siger han til Berlingske.

Dagens Gossip