Ny skatteminister vil rette lovbommert

Som en af de første gerninger i embedet lover Danmarks nye skatteminister, den radikale Morten Østergaard, nu at fjerne en gevaldig lovgivningsbommert i det nye skatteretslige klagesystem, der trådte i kraft 1. januar i år, skriver Politiken.

Loven er skruet sådan sammen, at den fratager en stor gruppe borgere muligheden for at få hjælp til at betale sagsomkostningerne, når de går til domstolene med en klage over skattemyndighedernes afgørelser.

Alle borgere har ellers krav på at få dækket sagsomkostningerne helt eller delvis, når de er oppe imod de stærke skattemyndigheder i retssystemet.

Men med den nye lov har borgerne mistet den ret, når deres klagesag starter i et af de lokale vurderingsankenævn. Bliver nævnets afgørelse anket til byretten, må borgeren føre sagen for egen regning - der er ingen hjælp at hente i statskassen.

Starter sagen derimod i Landsskatteretten, ser det hele anderledes ud. Her kan borgeren fortsat få dækket sagsomkostningerne, hvis Landsskatterettens afgørelse bliver anket til byretten.

Det er en uretfærdig forskelsbehandling og en klar svækkelse af borgernes retssikkerhed, mener formanden for Advokatrådets skatteudvalg, Poul Bostrup, der i sidste uge slog alarm i et brev til den forhenværende skatteminister Jonas Dahl (SF).

Og samme erkendelse er den nye skatteminister nu nået frem til.

- Det her er en klokkeklar lovteknisk fejl, som vi nu vil sørge for at få rettet op på, for uanset hvordan man når frem til domstolene, skal man selvfølge kunne få dækket omkostningerne.

- Og vi skal nok få det rettet op på en måde, så alle, der klager i det nye klagesystem, vil kunne få omkostningsgodtgørelse, hvis de går videre til domstolene, siger Morten Østergaard til Politiken.

Den melding er sød musik i ørerne på Advokatrådet. For de lokale ankenævn behandler flere tusinde sager hvert år og sender mange hundrede ankesager videre i retssystemet.

Samtidig har regeringen besluttet, at den forventede klagestrøm over de mange fejlbehæftede ejendomsvurderinger netop skal behandles i de lokale vurderingsankenævn.

Også derfor er det helt afgørende, at borgerne har en mulighed for at anke afgørelserne uden at de selv skal betale alle sagsomkostninger, mener Poul Bostrup.

/ritzau/

Dagens Gossip