Ny tips- og lottopulje til særlige formål

Målgruppen for projektet er mennesker med sociale problemer eller mennesker i en svær livssituation. Midlerne kan søges af organisationer, foreninger og grupper samt enkeltpersoner,
Social- og integrationsministeriet  forventer, at projektet sætter fokus på at skabe forandring for målgruppen gennem frivilligt arbejde som f.eks. støtte til forskellige former for netværksdannelse, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Der kan søges for perioden 01.06.13 – 30.05.14 med mulighed for toårige bevillinger i særlige tilfælde. Der tænkes særligt på projekter vedrørende

• Krisecentre
• Brugerorganisering indenfor sindslidende, misbrugs- og hjemløseområdet
• Ferieformål
• Sociale aktiviteter i boligområder
• Målrettede projekter i sygdomsforeninger
• Projekter, der indebærer nyudvikling af frivilligt socialt arbejde

Dagens Gossip