Nyborg kommune vil investere 40 millioner kr. i idrætsfaciliteter.

Projektet omfatter en sammenbygning mellem Svømme- og Badeland, Tennishallen og Idrætsparkhallen. Dette skal bl.a. skabe plads til et fælles ankomstområde og en café og et nyt motionscenter. Projektet omfatter desuden en udvidelse og renovering af Idrætsparkhallen.

Herudover vil Nyborg Kommune anlægge en kunstgræsbane på en af de eksisterende boldbaner, renovere atletikstadion og foretage en række ombygninger i Svømme- og Badeland for at forbedre forholdene for brugerne: Det være sig i form af en bedre akustik, bedre adgangsforhold fra sideindgangene og etablering af depoter.

Også andre idrætsfaciliteter i Nyborg skal tilgodeses: Der skal indrettes en sammenlukkelig springgrav i Skovparkhallen. Desuden skal Nyborghallerne bygges om og have nyt tag, ligesom grusparkeringspladsen ved hallerne skal asfalteres.
 

Dagens Gossip