Nye EU-regler sikrer asylansøgere mod »umenneskelig« behandling

EUs regler siger, at asylansøgernes sag skal behandles i det land, hvor de ankommer, mens hvis det lykkes asylansøgerne at komme videre til andre EU-lande, kan humanitære hensyn fremover forhindre, at de bliver sendt tilbage til ankomstlandet.

Et sæt nye regler, som Europa-Parlamentet netop har vedtaget, siger, at asylansøgere ikke vil kunne overføres til EU-lande, hvor der er risiko for »umenneskelig eller nedværdigende« behandling.

Det kunne eksempelvis være lande som Grækenland og Cypern, der er populære transitlande for flygtninge, som vil ind i Europa, men hvor asylsystemet er under hårdt pres på grund af nedskæringer og de store flygtningestrømme.

De nye regler skal også sikre, at de nationale asylsystemer netop ikke bryder sammen. Derfor indføres et varslingssystem, der skal håndtere problemerne i de enkelte medlemslande, inden de udvikler sig til kriser.

Regelsættet, som opdaterer EUs asyllovgivning fra 2003, fastsætter også en fælles tidsfrist for behandlingen af asylansøgninger. Fremover skal ansøgningen være behandlet inden for seks måneder, mens asylansøgeren skal have adgang til arbejdsmarkedet ni måneder efter indgivelse af ansøgningen.

Europa-Parlamentet indfører også skrappere regler for uddannelse af personalet, der arbejder med asylansøgere, og krav om anstændige forhold for frihedsberøvede asylansøgere. Desuden vil EU-landenes politi og Europol få adgang til ansøgernes fingeraftryk i bestræbelserne på at bekæmpe grov kriminalitet og terrorisme.

Reglerne om overførelse af asylansøgere mellem landene vil træde i kraft i begyndelsen af 2014, mens de øvrige regler træder i kraft i anden halvdel af 2015.

Dagens Gossip