Nyopført svensk vindmøllepark skal rives ned

Selskabet bag vindmølleparken fik byggetilladelse i 2009 og gik herefter i gang med projektet. Parken stod færdig sidste år.

Det svenske forsvar havde umiddelbart ingen indsigelser, da den oprindelige byggetilladelse blev givet. Et år senere ændrede forsvaret dog mening, idet det havde vedtaget nye retningslinjer for, hvor tæt på dets flyvestationer, vindmøller må bygges. Derfor krævede forsvaret byggetilladelsen ophævet.

Det krav afviste myndighederne dog, hvilket blot fik forsvaret til at henvende sig til regeringen. Det har så ført til en ny praksis på området, der ændrer myndighedernes første afgørelse. Vejen gennem det svenske bureaukrati har dog været så lang, at vindmøllerne i mellemtiden er blevet rejst og er kommet i drift. Det ændrer dog ikke ved afgørelsen, og derfor er vindmølleparken blevet erklæret for ulovlig.

I Vara Kommune vil man trods afgørelsen ikke beordre vindmølleparken nedrevet endnu. Kommunen mener, at sagen bør blive prøvet ved flere instanser. Samme mening har selskabet bag mølleparken, Kvänum Badene Vind AB. Sidstnævnte har sendt en klage til det relevante ministerium, hvor selskabet gør det klart, at det ikke synes det er i orden, at forsvarets indsigelse kommer tre år for sent, skriver Teknisk Ukeblad.

Dermed står det klart, at sagen om de ulovlige vindmøller i Vara Kommune langt fra er lukket.

Hvem der sidder tilbage med de mest røde ører er uvist. Der er dog nok ikke tvivl om, at sagen ikke er en af dem, de svenske myndigheder er stolte over. Ender parken med at blive revet ned venter der givetvis en række erstatningssager. Mølleejerne har investeret 140 millioner svenske kroner i parken - derudover kommer der udgifter til nedrivningen samt tabte indtægter.

Den regning har Kvänum Badene Vind AB næppe tænkt sig at samle op uden indsigelser.

Dagens Gossip