Nyt center skal få syge mænd ud af busken

»Hvis Center for Mænds Sundhed som opinionsdanner kan fremme et selvbillede af mænd som nogen, der også tager ansvar for deres egen sundhed og oplever det maskulint - mænd oplever jo generelt det at tage ansvar som mandigt - så er det vores forhåbning og tro, at mænd i generationer fremover vil være bedre rustet til at tackle depressioner, skilsmisser, seksuelle problemer, og hvad vi ellers føler os truet af,« siger en af initiativtagerne Hans-Jørgen Knudsen, der er kommunikationsrådgiver og arbejder hos rådgivningen for selvmordstruede, Livslinien, til avisen.

Centret skal hjælpe mænd til at indse, at det er mere maskulint at tage ansvar for sig selv og dermed også for sine nærmeste ved at erkende situationen og gøre noget ved den frem for eksempelvis at gå rundt med en ubehandlet depression pakket ind i en forestilling om, at mænd ikke piber.

Ifølge Information dør ikke-privilegerede mænd i dag ti år tidligere end privilegerede, hvilket er en fordobling på 25 år.

»Vi taler om, at en halv million danske mænd vil dø ti år før en anden halv million mænd. Så det er en kæmpe målgruppe, vi har,« siger Hans-Jørgen Knudsen.

Center for Mænds Sundhed arbejder på at blive offentligt finansieret fra 2014, mens tanken er, at projekter skal finansieres gennem fonde og EU.

Dagens Gossip