Nyt projekt skal gøre cykelstier bedre og mere sikker

På baggrund af analyser og erfaring, har Vejdirektoratet sat 54,3 mio. kr. af til en række udvalgte projekter landet over, for at gøre cykelstierne bedre.

Pengene anvendes til at gennemføre mindre anlægsarbejde på statsvejnettet, som vil forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

- Vi går nu ind og forbedrer vilkårene for bilister og cyklister på elleve steder, hvor man lokalt oplever usikkerhed og kødannelse på grund af overbelastede kryds, manglende cykelstier eller usikre overkørsler. Jeg glæder mig over, at man også har fokus på de lokale trafikale problemstillinger. Konkret betyder det blandt andet, at skolebørn i lokalområderne nu får en mere tryg cykeltur til skole, og at pendlere vil få en lettere tur til og fra arbejde, siger Transportminister Henrik Dam Kristensen.

Dagens Gossip