Nyttig viden: Sådan dækker forsikringen din identitet

I takt med at problemet er dukket op, har flere forsikringsselskaber inkluderet hjælp til at løse problemet i deres indboforsikringer. Alm. Brand var først med dækningen.

»Vi havde fået tal, der indikerede, at 130.000 danskere i 2011 i større eller mindre grad var berørt af identitetstyveri. Så vi syntes, det kunne være en interessant feature, der giver værdi for kunderne. Nogenlunde samtidig med at vi etablerede dækningen, som er gratis sammen med familieforsikringen i to år frem til november næste år, eksploderede emnet i pressen,« siger privatdirektør Pia Holm Steffensen.

Dækningen er delt op i to. Dels tilbyder den rådgivning og vejledning via en hotline til de kunder, der frygter at blive udsat for identitetstyveri, dels tilbyder forsikringen hjælp, hvis man er sikker på, at det er sket.

»Det viser sig typisk i form af regninger fra firmaer, man ikke har handlet med, eller rykkere fra finansieringsfirmaer, man ikke kender. Vi hjælper med at få aftalerne tilbageført,« siger Pia Holm Steffensen.

Et stykke hen ad vejen har Alm. Brand og samarbejdspartneren, norske Affinion, selv kompetencerne til at klare sagen. Og dækningen omfatter desuden advokathjælp i op til 20 timer.

»Vi har haft ca. 200 henvendelser til vores hotline fra januar, hvor vi begyndte at markedsføre forsikringen. Der har været ca. 20 sager, hvor vi har været inde i et forløb,« siger Pia Holm Steffensen, som er overrasket over omfanget.

Blandt de store forsikringsselskaber tilbyder Alm. Brand, GF, Tryg og Danske Forsikring/Topdanmark (hvis du er Danske Bank-kunde) dækningen, mens Codan ikke er klar endnu, viser en gennemgang, som forsikringssitet Vilkår.dk har lavet for Berlingske Business.

»Det jo en kærkommen lejlighed for selskaberne til at kigge på deres retshjælpsbetingelser. Man kunne jo udvikle retshjælpsbetingelserne til også at omfatte identitetstyveri, så forbrugeren dermed er sikker på at have en eller anden form for hjælp. Desuden vil det give god mening for selskaberne at kigge på at forhøje retshjælpssummerne, der tidligere har været kritiserede for at være for lave,« siger Rasmus Meineke fra Vilkår.dk.

Summerne varierer blandt de gængse selskaber typisk fra 100.000 til 140.000 kroner til hjælp til at føre en sag.

Codan henviser netop til sin dækning af retshjælp.

»Hvis du har en konflikt med en leverandør, så er du dækket i dag på den måde, at man kan få retshjælp i den almindelige indboforsikring. Men det er sent i forløbet, hvis der er tale om identitetstyveri. Vi sidder lige nu og overvejer, hvordan vi kan hjælpe med at stoppe eller begrænse skaden, og vi er tæt på at træffe en beslutning,« siger PR-chef Peter Høyer fra Codan.

Selskaberne har ind til videre inkluderet dækningen i indboforsikringerne uden at hæve priserne. Men de er tidsbegrænsede - i Alm. Brand til 30. november 2014, i GF til 31. marts 2015 og i Danske Forsikring til 1. januar 2015.

»Tilbuddet er tidsbegrænset, fordi det er et forsøg, hvor vi vil se, om kunderne kan bruge det til noget. På baggrund af presseomtalen og antallet af henvendelser, så kan vi se, at det er vigtigt, så jeg har svært ved at se, at det ikke bliver forlænget,« siger Pia Holm Steffensen.

Hun forventer, at det fortsat skal være en del af indboforsikringen uden merpris.

»Gratis betyder, at vi ikke har sat prisen op for dækningen, og vurderingen er, at man ikke kan lave det som tilvalg. Folk siger typisk, at det ikke sker for dem, og når det er sket, så er det for sent. Så det skal være integreret i basisforsikring,« siger hun.

Flere af de danske selskaber samarbejder med norske Affinion, som også arbejder med at tilbyde forsikringsprodukter i samarbejde med kortleverandører. Identitetstyveri defineres som, at nogen for egen økonomisk vinding udgiver sig for at være en anden, for eksempel ved at misbruge identitetspapirer som pas, kørekort eller NemID.

Dermed omfatter det ikke computerbaseret kriminalitet som phishing, hvor danskere bliver franarret kontooplysninger eller brugernavn og kodeord gennem falske e-mails eller hjemmesider.

Rapporten fra Københavns Universitet opgør udviklingen i identitetstyveri til en stigning fra ca. 48.000 i 2009 til ca. 73.000 i 2012. Tallet omfatter en bred definition af identitetstyveri, som også inkluderer misbrug af betalingskort og både online og offline identitetstyveri.

Hvis tallet brydes ned, så drejer 16.000 sig om traditionelle personoplysninger, mens 45.000 drejer sig om økonomiske identitetsoplysninger. Kun 12.000 drejer sig om digitale identitetsoplysninger.

Dermed er den største gruppe af tilfælde økonomisk identitetstyveri, hvor der hæves eller overføres penge fra ofrets konto ved hjælp af betalingskort eller kontooplysninger. De kan også anvendes til køb af varer og ydelser.

I rapporten og den tilhørende undersøgelse opgøres tabet over de seneste måneder - ganget op til hele befolkningen - til omkring 125 mio. kr. Indehaveren af kortet hæfter typisk for en selvrisiko på 1.100 kr. ved misbrug, mens der ved brug af Dankort på nettet ikke hæftes for misbrug over hovedet.

»Hvis andre har optaget lån eller købt varer med din indentitet, så er det typisk firmaet bag kreditkortet, der skal tilbageføre pengene. Hvis de har en underskrift, der ikke er din, så hæfter du ikke. Du skal bare dokumentere, at det ikke er din underskrift. Man undersøger typisk under hvilke forhold, kontrakten er indgået, og hvis der ikke er krævet tilstrækkelig dokumentation ved underskrift, så hæfter man ikke,« forklarer Pia Holm Steffensen.

Dagens Gossip