Nyttig viden: Sådan undgår du at blive ramt af lynet

Lyn og torden skaber både frygt, undren og fascination hos mennesker. Videnskaben har den dag i dag svært ved at give en entydig forklaring på, hvordan lyn opstår.

Tordenvejr er et flot skue, men farligheden fornemmes klart og i sidste ende kan lynet slå ihjel, selvom sandsynligheden er overordentlig lille, oplyser DMI.

I en fuldt udviklet bygesky kan der opbygges store elektriske spændingsforskelle, der til sidst vil udløses i meget kraftige udladninger - kaldet lyn. I princippet er et lyn således blot en kæmpemæssig gnist. Lyn kan enten udløses i selve skyen, eller gå fra sky til sky eller forekomme som egentlige lynnedslag mellem skyer og jordoverfladen. Kun en lille del af alle lyn forekommer som lynnedslag.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder og information

Spændingsforskellen kan være op til mange millioner volt og strømstyrken kan være adskillige hundrede tusind ampere i løbet af de mikrosekunder lynet springer. Derved når temperaturen i selve lynet typisk op omkring 30.000 grader, altså omkring fem gange varmere end Solens overflade.

Tordenbulder er netop chokbølger af lyd, der opstår som følge af den momentane og voldsomme opvarmning af luften omkring et lyn. Tordenen rumler på grund af tidsforskellen mellem trykbølger fra forskellige steder i lynkanalen.

Forholdsregler ved tordenvejr

Når man ser lyn og hører torden er det vigtigt at tænke på følgende:

· Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ (heller ikke i et telt under et træ)

· Prøv at undgå tårne, åbne pladser, sejlbåde og høje bjerge

· Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – for eksempel hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene

· Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer

· Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.

· I en båd med mast er der forholdsvis stor risiko for lynnedslag i masten. Hvis man bliver fanget på søen af et tordenvejr (ser lyn eller hører torden) er det altid en god regel at søge så langt væk fra masten som muligt. For eksempel bagerst i cockpittet og lade være med at røre elektrisk ledende genstande. Mange tager bilens startkabler med ud og sejle og disse kan så som lynafleder hægtes på vant eller stag og smides i vandet, bare det gøres i god tid inden selve tordenvejret.

· Når man bliver fanget i det fri af et tordenvejr kan man komme til at vælge et af to onder: Stå i tørvejr under et træ og dermed risikere at et lyn rammer både træet og dig (og det kan man altså dø af) eller sætte dig på hug med samlede fødder ude i det fri - i regnen - og så have størst chance for at lynene ikke finder dig. I denne stilling rager man ikke så højt op og man rører kun jorden ét sted.

En liggende krop vil have større berøringsflade med jorden og derved vil der også være større chance for at en strøm finder vej igennem én.

Husk i øvrigt den gamle tommelfingerregel, når du ser lyn og hører torden: For hver 3 sekunder der går mellem lynet og tordenbraget er lynet 1 kilometer væk. Tæl derfor langsomt (for eksempel 1 sekund, 2 sekunder, 3 sekunder...) når du ser lynet og du har afstanden, når du hører braget.

Kilde: DMI.

Dagens Gossip