Nyttig viden: Sådan undgår du skorstensbrand

Fyringssæsonen står for døren og det betyder, at mange tænder op i brændeovnen. Det betyder en markant stigning i antallet af skorstensbrande.

På trods af at antallet siden 2007 dog er faldet fra en tredjedel til en fjerdedel i 2012 som årsag til brande i enfamilieshuse, så er skorstensbrande stadig den største årsag til brande i privat beboelse.

- Tilsodning af skorstenen var i 2012 årsag til 23 procent af alle brande i enfamilieshuse og skyldes primært dårlig vedligeholdelse og fyring. Glanssod i skorsten kan opstå, hvis man fyrer forkert, og det er oftest grunden til, at der opstår skorstensbrand. Tendensen er dog heldigvis, at antallet af skorstensbrande i privatboliger er aftagende, fortæller Beredskabsforbundets kommunikationschef, Mads Jakobsen, i en pressemeddelelse.

Beredskabsforbundet giver sammen med Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 gode råd til at sikre en korrekt fyring.

- Vi vil få langt bedre udnyttelse af brændet, hvis vi fyrer med mindre stykker, lidt ad gangen, men tit, og sørger for en god ilttilførsel til brændet, siger skorstensfejer i Ringsted Keld Lûtzhøft Jensen, der er oldermand i Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778.

Han fraråder, at man fylder brændeovnen op med brænde, inden man går i seng, i håb om, at der vil være varmt næste morgen. Så hellere stå 10 minutter tidligere op.

Årsagen til det lille fald i antallet af skorstensbrande skal efter Keld L. Jensens vurdering blandt andet findes i en stor udskiftning af brændeovne, der er sket gennem de seneste par år. Der er i 2008 kommet strengere krav, der sikrer en renere forbrænding og et formindsket partikeludslip.

Det giver en ændring i den sod, som aflejres i selve skorstenen. Men der er stadig grund til at være påpasselig og fyre korrekt for at undgå den farlige glanssod. Heldigvis er det sjældent, at skorstensbrande breder sig til andre dele af boligen.

Udnyt brændslet fuldt ud

Årsagen til et sodlag, der kan brænde ved fastbrændselsfyring, er, at der har været fyret med luftunderskud eller for stor brændselsmængde i forhold til den tilførte luft. Den luftmængde, der er nødvendig for en ren og økonomisk forbrænding, er "sparet" væk. Mange mennesker tror, at hvis man lukker for luften til brændslet, fyrer man mere økonomisk, men dette er ikke tilfældet.

Brændslet vil godt nok holde i længere tid, men den energi, der er i brændslet, bliver ikke udnyttet. Det betyder, at den energi, der ikke er udnyttet, altså uforbrændte røggasser, sætter sig i fyringsanlægget som sod.

Når der lukkes for luften, vil røgens hastighed blive mindre, og det har den virkning, at de vanddampe, der indeholdes i røgen, og som bæres op igennem skorstenen i dampform, vil fortætte i skorstenen og blande sig med de uforbrændte røggasser.

Når dette er sket, ses der ofte i skorstenen et sodlag med en blank overflade (glanssod). Hvis der er glanssod i skorstenen, er denne ofte umulig at fjerne med normale renseredskaber. Skorstensbranden opstår som regel under optænding eller ved påfyring af brændsel.

Her gives masser af luft, og der opnås derved så høje temperaturer, at glanssoden antændes.

Undgå brand i skorstenen

Gode råd fra Beredskabsforbundet

- Efterse skorstenen for træk, skader og utætheder, inden fyringssæsonen begynder

- Sørg for isolering/foring af skorstenen

- Fyr kun med helt tørt brænde og sørg for rigelig luft til ovnen

- Fyr lidt ad gangen

- Køb ikke for stor en ovn

- Tjek røgen fra skorstenen - den skal være næsten usynlig

- Skorstenshøjden regnet fra gulvet bør være mindst 5 meter

- Skorstenen bør mindst være 1 m over tagryggen eller den højeste del af taget.

- Ved brand, luk for lufttilførsel og alarmér brandvæsen 1-1-2

- Ved montering af ny brændeovn eller ny skorsten, kontakt skorstensfejeren

- Husk røgalarmen

Se statistikken ved at trykke på billedet nedenunder...

Dagens Gossip