Økonom: Liberal Alliance stikker blår i øjnene på vælgerne

Det er ifølge professoren umuligt at vide, om man rent faktisk kan hente så mange penge.

»Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. Det er fugle på taget at tro, at man kan effektivisere for 50 milliarder kroner, uden at det kan mærkes hos den enkelte borger,« siger Nina Smith, som understreger, at det er op til politikerne at bestemme størrelsen på den offentlige sektor.

Hun bakkes op af Jan Rose Skaksen, medlem af Produktivitetskommissionen og direktør i den offentlige tænketank KORA. Han understreger, at kommissionen ikke er færdige med sit arbejde.

»Udfordringen er, at vi endnu ikke ved, præcis hvilke knapper man skal trykke på for at effektivisere den offentlige sektor med ti procent. Forhåbentlig kommer vi et stykke videre i Produktivitetskommissionen. Det er jo det, der er vores opgave,« siger han.

Forslaget vil ifølge Liberal Alliance medføre, at man ikke betaler indkomstskat af de første 7.000 kroner hver måned.

Skatteordfører Ole Birk Olesen (LA) siger, at forslaget lanceres ud fra en »rimelighedsbetragtning«.

»Det er tåbeligt at plukke folk i skat, før de har penge nok til at forsørge sig selv, og så til gengæld stille alle mulige offentlige ydelser til rådighed. Og dér er 7.000 kroner et rimeligt beløb, som folk skal have til sig selv, før skatten kommer og tager sit,« argumenterer han.

Partiet regner med en lettelse til folk i arbejde på omtrent 1.600 kroner hver måned og vil flytte cirka 10.000 personer fra passiv forsørgelse til beskæftigelse.

Sammen med udgifter til stigende ældrebyrder vil det samlede forslag koste hele 53 milliarder kroner for den danske statskasse hvert år, og det beløb skal findes ved at effektivisere den offentlige sektor frem mod 2020 med ti procent. Partiet fastholder tilmed, at det kan gøres, uden at borgerne oplever serviceforringelser i den offentlige sektor.

Liberal Alliance henviser til regeringens egen Produktivitetskommission, som har anslået, at der findes et effektiviserings­potentiale i den størrelsesorden. I en rapport vurderer kommissionen dog, at datamaterialet er for »usikkert« og »utilstrækkeligt« til, at der kan gives et seriøst bud på den offentlige sektors effektiviseringspotentiale.

Socialdemokraterne roser, at Liberal Alliance for en gangs skyld har fokus på andre end de højtlønnede med deres forslag.

»Men når de foreslår at gennemføre det med en så urealistisk finansiering, kan man ikke betragte det som andet end en liberalis­tisk feberfantasi. Det svarer til at afskedige hver tiende medarbejder i den offentlige sektor, og det vil gå hårdt ud over nogle mennesker, som har brug for det arbejde,« siger socialdemokraternes fungerende politiske ordfører, Maja Panduro (S).

Dagens Gossip