Økonomi: Direktion foreslår forbedring af kassebeholdning på 100 millioner kroner

Pengene fosser ud af den kommunale kasse. Et faresignal, som det snart forhenværende byrådsmedlem, Poul Erik Jensen, Vamdrup, fra Socialdemokraterne længe har peget på, men hidtil uden politiske reaktioner. Men nu kommer den, men måske fra en lidt uventet kant - nemlig Kolding Kommunes direktion, skriver Vamdrup Netavis.

For at styrke likviditeten har kommunens direktion nu lavet et udkast til, hvordan kassebeholdningen kan forbedres med 100 millioner kroner. Forslaget, som indgår i forhandlingerne om Budget 2014, indebærer blandt andet en reduktion på 20–25 kommunale stillinger.

- Men det er selvfølgelig byrådspolitikerne, som bestemmer, hvordan næste års budget bliver. Det er værd at understrege, at vores forslag ikke nødvendigvis indebærer afskedigelser. I de fleste tilfælde forventer jeg, at vi kan reducere antallet af stillinger ved naturlig afgang, forklarer kommunaldirektør Rikke Vestergaard om udspillet.

Pres udefra

Direktøren gør opmærksom på, at der er styr på de daglige udgifter. Rammerne overholdes med stor disciplin, og det er det allervigtigste for at skabe en sund økonomi:

- Men desværre er der for få penge i kommunekassen. Det skyldes blandt andet udefrakommende faktorer, som belaster rigtigt mange kommuner, siger Rikke Vestergaard til Vamdrup Netavis.

Hun peger på kommunens indtægter fra salg af jord og ejendom er faldet, som følge af finanskrisen. Indtægterne fra ejendomsskatter er faldet, som følge af de nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme.

Udbetaling Danmark har overtaget udbetalingen af blandt andet folkepension, førtidspension, boligstøtte, barsels dagpenge og tilskud til børnefamilier, og det betyder, at kommunen ikke længere har store beløb til disse ydelser stående på sin bankkonto, indtil ydelserne skal udbetales, forklarer hun videre.

Førstebehandling 9. september

Forslaget fra direktionen indebærer, at kræfterne i 2014 bruges på at styrke kommunens likviditet/kassebeholdning.

Direktørerne har udpeget konkrete besparelser inden for de enkelte politikområder, som de fagligt kan stå inde for. Ideerne indgår i budgetforslaget for 2014, som kommer til førstebehandling i byrådet 9. september.

Besparelserne fastholdes

Direktionen lægger også op til, at der skal gennemføres besparelser af samme omfang de kommende år.

- Der er lagt op til, at kommunernes bloktilskud fra staten falder de kommende år. Det indretter vi os på ved i de kommende år at fastholde de besparelser, vi foreslår gennemført i 2014. Det vil sikre os en mere robust økonomi, som skaber tryghed for medarbejderne, og som giver overskud til at foretage nogle af de investeringer, der skal udvikle Kolding Kommune fremover, slutter Rikke Vestergaard.

Dagens Gossip