To østdanske banker planlægger fusion

De to banker er begge børsnoterede banker, og fusionen sker på eget initiativ, understreger de i meddelelsen - hvor de også afslører, at den kommende bank får navnet Vor Bank.

»Efter fusionen vil den fusionerede bank være en endnu stærkere lokal aktør med et forbedret forretningsgrundlag, en forbedret rentabilitet, og et højere kapitalgrundlag,« hedder det fra bankerne, som også understreger, at den fusionerede banks nøgletal vil alle ligge inden for Finanstilsynets grænseværdier i tilsynsdiamanten.De to bankers samlede udlån og garantier får en fordeling med ca. 40 procent til privatkunder og ca. 60 procent til erhvervskunder. En god spredning af erhvervsudlånene betyder, at der efter fusionen ikke vil være en eksponering mod enkeltbrancher på over 15 procent.

Lollands Bank beskæftiger 61 medarbejdere og Vordingborg Bank beskæftiger 48 medarbejdere.

Den fusionerede bank Vor Bank vil få en balance på ca. 3 milliarder kroner og en egenkapital på ca. kr. 400 mio. kroner. Den fusionerede bank ville opgjort pr. 30. juni 2013 have en proforma solvens på 16,9 procent og et proforma individuelt solvensbehov på 10,8 procent, skriver de to banker i meddelelsen.

Vordingborg Bank kom ud af første halvår med et underskud før og efter skat på henholdsvis 7,0 mio. kr. og 6,2 mio. kroner, til dels som følge en godtgørelse til en fratrådt direktør og en ledende medarbejder på 6,2 mio. kr. og dels en konsekvens af nedskrivninger på udlån svarende til 8,6 mio. kr.

Lollands Bank havde for første halvår et resultat på 14,3 mio. kr. før skat.

Dagens Gossip