Østergaard forsikrer: EU-dom rammer ikke de studerende

Det mener DF er en »eksplosiv bombe« under hele SU-systemet, og forligskredsen med SU-ordførerne mødtes derfor mandag aften for at diskutere EU-dommen.

»Nu skal vi se, om vi kan lave en aftale, som kranser det her ind. Vi skal have nogle ordentlige håndtag, som vi kan gribe i, når det her - som vi frygter - eksploderer,« siger Dansk Folkepartis SU-ordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

At det danske SU-system skulle kollapse under EUs afgørelse, mener uddannelsesminister Morten Østergaard (R) ikke er en risiko, som DF behøver at frygte. Finansieringen af de udenlandske studerende skal slet ikke findes i SU-budgettet.

»Vi vil indbudgettere dem i de kommende års finanslove. Det betyder selvfølgelig, at råderummet bliver mindre end det ellers ville have været, men det er ikke de studerende, som skal betale for EU-dommen,« siger han.

Selvom pengene ikke skal tages direkte fra SU-reformens budget, mener Jens Henrik Thulesen Dahl stadig, at det i sidste ende vil gå ud over de studerende.

»Så har ministeren andre steder han kan tage penge fra, men uanset hvad, så er det jo penge, der går ud af kassen, som vi kunne have brugt til de studerende,« siger ordføreren.

At man kan se sådan på det, er Morten Østergaard ikke enig med DFeren i.

»Pengene skal findes på finansloven, og det giver dermed et mindre råderum i almindelighed. Derfor kan man ikke sige, det pengene bliver taget indenfor specielle områder,« siger uddannelsesministeren og uddyber, at mandag aftens møde især skal have fokus på, hvordan forligskredsen følger op på dommen og sørger for, at ingen misbruger systemet.

EU-domstolen fastslog i februar, at studerende fra andre EU-lande har ret til dansk SU, hvis de tager erhvervsarbejde inden studiestart eller har et arbejde ved siden af studiet.

Dagens Gossip