Østergaard langer ud efter VKs EU-kurs

»Jeg er helt med på, at der løbende opstår udfordringer, når de to ambitioner om et indre marked og en universel velfærdsmodel mødes, men det virker som om, VK har besluttet sig for, at problemerne skal tales op og gøres større. Jeg frygter, at de borgerlige partiers tilgang vil føre til, at man giver langt nemmere vilkår for at skabe EU-skepsis i Danmark. Det har vi ikke brug for,« siger han.

Kritikken bliver luftet i en kronik i Berlingske Søndag, som ministeren har skrevet sammen med den radikale EU-ordfører Camilla Hersom (R).

Her henviser de bl.a. til udtalelser fra Venstres EU-ordfører, Mads Rørvig, der i sommer kaldte en afgørelse fra EU-domstolen for »en bombe under SU-systemet« eller den tidligere V-minister Birthe Rønn Hornbechs (V) udtalelser om, at EU-dommene kaldte på fundamentale ændringer af det danske velfærdssystem.

»Jeg kan ikke se, hvorfor man finder det formålstjenstligt at bidrage til modstandernes sædvanlige beskrivelse af, at man må vælge mellem EU og den danske velfærdsmodel, når jeg mener, det er helt åbenlyst, at man helhjertet kan engagere sig i udviklingen af begge dele.«

Morten Østergaard mener, at de borgerlige ja-partier »skyder sig selv i foden«, hvis det fortsat er deres ambition, at de danske forbehold på rets- og forsvarsområdet skal afskaffes inden længe.

»Når man på den ene side gerne vil have danskerne med på, at vi på en række områder integrerer os mere i EU, så er det jo mærkeligt på den anden side at fremmane skræmmebilleder af, at jo mere EU, desto mindre velfærd i Danmark,« siger ministeren.

Venstres EU-ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, afviser blankt den radikale kritik og fastholder, at det er vigtigt at komme til bunds i de udfordringer, som EU kan udgøre for de danske velfærdsydelser.

»Det lyder som om, det her er et udtryk for den sædvanlige, virkelighedsfjerne radikale tankegang, hvor man ikke lytter til, hvor udfordringerne ligger. Når vi gang på gang opfordrer regeringen til at tage velfærdsturisme seriøst, er det fordi, det er noget, der støder folks sans for, hvad der er rimeligt. Det her er noget, som mange udtrykker en frygt for, og den frygt tager vi enormt alvorligt,« siger han.

Jakob Ellemann-Jensen erkender, at velfærdsturisme ikke »nødvendigvis slår bunden ud af dansk økonomi«, men der er behov for at finde ud af, hvad der er op og ned, netop for at undgå mytedannelse og skræmmebilleder.

»Jeg har svært ved at se, hvordan det kan være at bære ved til skeptikernes bål. Det er jo netop for at imødegå de gisninger og spekulationer, som skeptikerne kommer med for at lave en skræmmekampagne om, at der kommer horder af rumænere og bulgarier til det danske velfærdsbord,« siger EU-ordføreren.

Han bad allerede i juni måned regeringen om at komme med en redegørelse for, hvad EU-domstolens afgørelser har af betydning for de danske velfærdsydelser - samt et løsningskatalog til udfordringerne. Han glæder sig over, at det i torsdags kom fra uddannelsesminister Morten Østergaard (R) på SU-området, og afventer nu, at andre ministerier laver samme øvelse.

»Det er væsentligt, at vi får overblikket over, hvordan virkeligheden ser ud. Så er vi i stand til at fortælle folk, åbent og ærligt, at det vil have de og de konsekvenser, og det vil have de og de positive effekter, siger han med henvisning til, at udenlandske studerende måske godt nok koster statskassen i SU-udbetalinger, men til gengæld sender penge den anden vej, når de bagefter tager jobs i Danmark og betaler skat.

I kronikken anklager de to radikale politikere desuden VK for at udnytte EU som undskyldning for at fremføre deres egne ønsker om at forandre det danske velfærdssystem, eksempelvis at indføre mere brugerbetaling på uddannelse eller nærme sig tyske forhold på arbejdsmarkedet.

-«Det er urimeligt, at når man ikke kan komme igennem med sine ting gennem almindelige forhandlinger, at man så bruger EU-domme til at hive ting tilbage til forhandlingsbordet. Det skaber et falsk indtryk af, hvad der foregår på europæisk niveau, hvis man bruger det som rambuk i nationale politiske diskussioner,« understreger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Venstres Jakob Ellemann-Jensen har imidlertid ingen problemer med, at EU-diskussioner giver anledning til at se på, om tingene bliver gjort på den rigtige måde på velfærdsområdet.

»Jeg mener ikke, at vi bruger EU som undskyldning, og EU skal ikke være en undskyldning for at ændre på regler, men hvis det kan medvirke til, at vi får drøftet om vores velfærdsydelser er tidssvarende, så er det udmærket,« siger ordføreren.

Dagens Gossip