Øv-dage i København skal bekæmpes

De københavnske pædagogers sygefravær er faldet en anelse de senere år. Men det pædagogiske personale i København ligger syg 30 procent mere end de københavnske folkeskolelærere, og det pædagogiske personale i hovedstaden har et »markant højere« sygefravær end kollegerne i Aarhus, Odense og Aalborg, står der i kommunens egen rapport om sygefravær.

Næstformand i LFS - Landsforeningen for Socialpædagoger - Jan Hoby mener, at de kommunale institutioner er underlagt for megen bureaukrati og kontrol, og at det kan påvirke sygefraværet negativt. Men Hoby peger også på en usund arbejdskultur visse steder og henviser for eksempel til de såkaldte øv-dage blandt pædagogerne. Øv-dage betyder, at man kan ringe ind og sige, at man har det »øv.« Så får man en sygedag, uden at den tæller som ferie.

»Vi ved godt, at der på nogle få institutioner findes en usund kultur, hvor personalet er så misforstået solidarisk, at man har en omgangskvote for sygdom: »Nå, er du tilbage, så er det vist min tur til at lægge mig.« Ja, øv-dagene findes. Jeg ved godt, at det er kontroversielt, at det skal komme fra os selv. Men som faglig organisation skal vi varetage medlemmernes tarv, og det er at være åbne og bekæmpe sådan nogle systemer med øv-dage,« siger Jan Hoby.

Omfanget af øv-dage er blevet mindre, men er stadig så udbredt, at LFS som fagforening er nødt til at forholde sig til dem, siger Hoby:

»Mit bud er, at 20-40 institutioner i København har så usund en kultur, at de i en eller anden variation praktiserer øv-dage.«

Børne- og ungdomsborgmester i København, Anne Vang (S), siger, at hun ikke selv er stødt på begrebet øv-dag, men vil ikke udelukke, at det eksisterer.

»For nogle steder er sygefraværet alt, alt, alt for højt. Og vi ved, at nogle institutioner har en kultur, hvor man taler sygdom op: »Nej, er du forkølet, hvor synd, så må du hellere gå hjem.«

Det er ikke en sund kultur, heller ikke for medarbejderne, og den skal vi bekæmpe.«

Beregninger har vist, at sygefravær koster Danmark mere end 30 milliarder kroner om året.

Dagens Gossip