Ofre for kriminalitet skal have hurtigere erstatning

 

Ofre for kriminalitet kan se frem til bedre rammer for behandlingen af sager om offererstatning, hvis Folketinget vedtager det lovforslag, som justitsminister Morten Bødskov har sendt i høring.

Forslaget er et yderligere tiltag i forhold til den offerpakke regeringen allerede har fremlagt i samarbejde med Enhedslisten.

Fremover skal nævnet i endnu højere grad kunne træffe delafgørelser i sager, hvor den endelige afgørelse af sagen trækker ud.

Senest tre måneder efter, at det kan konstateres, at der er et erstatningsgrundlag, vil nævnet således kunne vurdere, om der er grundlag for at træffe afgørelse om en del af kravene.

Derved kan ofrene hurtigere få en del af deres erstatning, så de ikke behøver at afvente, at hele sagen er færdigbehandlet, lyder det fra Justitsministeriet.

Samtidig vil sagsbehandlingstiden kunne nedbringes i de sager, der i forvejen ikke er afsluttet inden for 60 kalenderdage.

I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 89 dage, og det tal vil regeringen med det nye lovforslag arbejde for at mindske.

- Ofre for vold, misbrug og anden kriminalitet skal ikke havne i økonomisk uvished på grund af uforholdsmæssigt lange sagsbehandlingstider. De pågældende ofre har allerede været nok igennem, så her skal vi som samfund yde bedst mulig hjælp og støtte. Derfor har vi nu taget initiativ til at smidiggøre rammerne for behandlingen af erstatningssager, siger justitsminister Morten Bødskov.

Han bakkes op af Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper:

- Vi har hørt historier om ofre for kriminalitet, der har ventet meget længe på deres erstatninger. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, de penge skal jo bruges til at komme videre i livet, og det kan være svært nok i forvejen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi sammen med regeringen nu får sat fart under erstatningsnævnets sagsbehandlingstider, og gør det praktisk muligt at udbetale dele af erstatningen før den endelige afgørelse, siger hun.

Dagens Gossip