Ole Christensen fra EU: Bekæmp plattenslagere og snydepelse

Ole Christensen (S), medlem af Europa-parlamentet.

Det danske medlem af Europaparlamentet, Ole Christensen (S), blæser nu til kamp mod de plattenslagere og snydepelse, der misbruger udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

- Jeg bliver bekymret og stærkt oprørt, når jeg gang på gang hører historierne om, at den udenlandske arbejdskraft udfører opgaver i Danmark til langt under mindstelønnen og ofte under kummerlige arbejdsforhold. Det er moralsk forkasteligt, at udenlandsk arbejdskraft arbejder uden forsikring og den nødvendige sikkerhed, mens plattenslagerne går hjem med højere profit, skriver han i et indlæg til netnyhederne.dk.

- Social dumping er en praksis, der desværre ofte foregår i forbindelse med udstationering af arbejdstagere i EU, og arbejdskraftens frie bevægelighed gør social dumping til et EU-problem. Et nyt forslag fra Kommissionen foreslår regler for at stoppe "postkasseselskaber", der udstationerer billig arbejdskraft til udlandet, og hvor løn-modtagerne sendes af sted uden sygeforsikring og unde skattebetaling i hjemlandet. Der skal sættes mere klare regler for, hvordan man definerer en udstationeret arbejds-kraft, ligesom arbejdstagerne skal oplyses om deres rettigheder i det land, de arbejder i.

- Hvis det virkelig skal rykke, må der også afsættes ressourcer til at kontrollere arbejds-pladser, hvor der er mistanke om social dumping. Det sker i Danmark, hvor myndig-hederne for nyligt har indledt razzias mod arbejdspladser mistænkt for at udføre social dumping. Men da social dumping er et grænseoverskridende problem skal svaret til problemet i sidste ende findes i et øget samarbejde mellem EUs medlemsstater. En samlet indsat på EU niveau er derfor den mest effektive måde at bekæmpe unfair konkurrence og social dumping på, mener Ole Christensen.

- Det har printet sig ind i min hukommelse de gange, jeg har besøgt byggepladser, hvor underbetalt udenlands arbejdskraft bor og arbejder. Stilladser, der ikke er sikret og arbejdsdage, der ofte fortsætter til langt efter almindelig fyraften. Arbejdstagere der kommer til Danmark for at arbejde, skal arbejde efter de regler vi har i Danmark. Vi ønsker fair konkurrence mellem arbejdstagerne og fair konkurrence mellem virksom-heder.

- Som medlem af Beskæftigelsesudvalget og de europæiske socialdemokraters talsmand på sagen er det min højeste prioritet at arbejde for, at vi laver stærke regler på EU-niveau mod social dumping, lyder det fra Ole Christensen.

Dagens Gossip