Olivers far bliver væk fra retssag

»Det er absurd, for sagen har kørt én gang,« begrunder Thomas Sørensen sit valg om blot at følge retssagen fra dansk jord og ikke fra den østrigske anklagebænk.

Sagen kørte allerede i efteråret sidste år, men efter at Thomas Sørensen blev idømt 12 måneders betinget fængsel i byretten i Graz, valgte landsretten at ophæve dommen med henvisning til, at der var sket en procesfejl. Derfor blev afgørelsen, at sagen skulle begynde forfra.

Men også behandlingen, han fik første gang i det østrigske retssystem, har haft indflydelse på Thomas Sørensens beslutning.

»Jeg stillede velvilligt op og fortalte, at jeg jo intet ulovligt har gjort. Jeg har fuld forældremyndighed over Oliver både efter dansk lov og internationale konventioner. Alligevel vælger de dernede at dømme mig. Jeg blev meget forbavset over, at det var muligt, og så synes jeg, at jeg udførligt har forklaret mig til både dansk politi og ved retssagen i september dernede, så jeg har ikke noget nyt at tilføje ved at tage derned igen,« siger han.

Og et tredje dilemma er sønnen:

»Det er bestemt ikke i Olivers interesse, hvis jeg i den skueproces bliver sendt i fængsel - hvem skal så tage sig af ham?,« siger faren.

I Danmark har både by- og landsret afgjort, at forældremyndigheden tilhører Thomas Sørensen, mens det modsatte er gældende i Østrig. Her er det moderen, der har rettens ord for, at sønnen er hendes ansvar.

Mens det danske justitsministeriet har tidligere tilkendegivet, at Thomas Sørensen har handlet i overensstemmelse med danske domsafsigelser og derfor var berettiget til at hente sin søn, vil Udenrigsministeriet ikke gå nærmere ind i sagen.

Over for TV2 Nyhederne fastholder Udenrigsministeriet dog, at der er blevet ydet den nødvendige bistand til Thomas Sørensen under hans retssager i Østrig.

Midt i tovtrækkeriet sidder seksårige Oliver, som i flere perioder ikke har kunnet se hverken sin mor eller far. Således fortæller Thomas Sørensen, at han i syv måneder ikke fik lov at tale med Oliver, da drengen boede hos sin mor i Østrig, og bekræfter også, at moren siden april - sådan som hun har fortalt til det østrigske medie Austrian Independent - ikke har snakket med sønnen.

»Samtalerne forløber rigtig dårligt, og så offentliggør Olivers mor alle samtaler fra Skype på nettet. Det, synes jeg ikke, er i Olivers interesse, at alt er lagt ud til offentligt skue,« siger Thomas Sørensen.

Det største håb for fremtiden er dog, at mor og søn fremover kan få kontakt.

»Mit ønske er, at Olivers mor vil se ham igen, og at vi kan finde en ordning, så Oliver har begge sine forældre.«

Dagens Gossip