Ombudsmand: Sag om tålt ophold bør prøves ved retten

De 69 personer, der for tiden opholder sig i Danmark på tålt ophold, er endnu engang genstand for en ophedet debat.

Samme dag som udlændingeminister Inger Støjberg (V) lægger op til stramninger på området, henstiller Folketingets Ombudsmand, til at en udenlandsk statsborger får fri proces til en retssag mod Udlændingestyrelsen.

Den konkrete sag drejer sig om en mand, der siden 2008 har haft pligt til at bo i Center Sandholm, efter han fik en fængselsdom og blev udvist. Han kan ikke tvangsudsendes, fordi han vil være i livsfare i hjemlandet.

Manden, der er dømt for ét tilfælde af alvorlig personfarlig kriminalitet, har kone og børn, som han gerne vil bo sammen med. Og ifølge Udlændingestyrelsen er der ikke væsentlig risiko for, at han vil skjule sig for myndighederne eller begå ny kriminalitet.

- Den pågældende har for længst afsonet sin straf, og der er ikke noget, der tyder på, at han vil skjule sig eller begå ny kriminalitet, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

- Der er heller ikke tegn på, at hans forhold i hjemlandet vil blive forandret. Derfor må man spørge, om det er lovligt at fastholde kravet om, at han skal bo i Center Sandholm, efter nu snart otte år.

Ombudsmanden vurderer samtidig, at det er "tvivlsomt", om det er i overensstemmelse med dansk ret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fortsat at kræve, at manden opholder sig i Center Sandholm.

- Domstolene kan fastsætte den fremtidige linje i tilsvarende sager. Derfor har jeg nu henstillet, at manden får fri proces, siger Jørgen Steen Sørensen.

I slutningen af 2014 afgav Folketingets Ombudsmand en redegørelse om forholdene for udlændinge på tålt ophold i Center Sandholm. Ombudsmanden betegnede vilkårene som "meget belastende og begrænsende for grundlæggende livsførelse".

Hvert halve år skal Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen vurdere, om der fortsat er grund til at pålægge melde- og opholdspligt. Vurderingerne skal sikre, at det løbende er menneskeretligt forsvarligt at foretage sådanne indgreb i bevægelsesfriheden.

I en dom fra 2012 fik iraneren Elias Karkavandi medhold i, at det var i strid med menneskerettigheder, at han igennem flere år havde pligt til at bo på Center Sandholm. Karkavandi havde en dom for at have været hashvagt på Christiania.

/ritzau/

Dagens Gossip