Omfattende jernbanearbejde i Vestjylland

Den 25. maj går Banedanmark i gang med at ombygge spor og sporskifter på stationsområder på jernbanen mellem Esbjerg, Skjern og Herning. Sporarbejdet står på i tre en halv måned i en række etaper, og når arbejdet er færdigt, får passagererne en bedre og mere robust bane.

Sporene på de syv stationer - Guldager, Varde, Ølgod, Tarm, Skjern, Borris og Kibæk - skal fornys hen over sommeren. De gamle skinner, sporskifter, træsveller og skærver bliver udskiftet, og der bliver etableret og fornyet dræn samt afvanding. Endelig fornys og justeres også 1 km spor på fri strækning nord for Varde og 1 km spor ind mod Skjern fra Borris-siden.
Samtidig med sporarbejdet bliver 24 broer mellem Esbjerg og Skjern renoveret.

Nedslidte spor og sporskifter
- Sporet og sporskifterne på de syv stationer er nedslidte og trænger til at blive udskiftet. Derfor lukker vi sporet, og benytter samtidig lejligheden til at få udført en række andre arbejder, så vi ikke skal tilbage og genere passagererne med unødigt meget vedligeholdelsesarbejde i de kommende år. Med arbejdet får de vestjyske passagerer en bedre og mere robust bane tilbage, siger projektleder Hanne E. Svendsen.

Busser erstatter tog i etaper
Sporarbejdet betyder, at togene erstattes af togbusser, når der arbejdes på den enkelte strækning. Nærmere oplysninger kan ses på arriva.dk

 

Dagens Gossip