Opdateret: Hvide grydeskeer indeholder det giftige stof melamin

Det drejer sig om hvide grydeskeer, der er solgt fra efteråret 2009 og frem til foråret 2010, oplyser Fødevarestyrelsen i dag.

Grydeskeerne er solgt i både dagligvarebutikker og hos isenkræmmere landet over, og de kan sagtens være solgt i en periode efter den omtalte dato.

Her kan du se advarslen i sin fulde ordlyd:

Afsmitning af formaldehyd fra hvide melamin skeer

Hvilken vare:

Hvide melamin skeer

Størrelse: 248 x 40 mm
Artikel nummer: 1161173
Importør: Plast Team A/S
Oprindelsesland: Thailand

Solgt til:
Dagligvarebutikker og isenkræmmere i hele landet i perioden 30/11-2009 til 21/4-2010.
Skeerne kan være solgt fra butikkerne til forbrugerne i en noget længere periode efter d. 21/4 2010.

Virksomhed, der kalder tilbage:
Plast Team A/S
Skodsborgvej 315
2850 Nærum

Årsag og risiko:
Ved analyse af skeer fra partiet har myndighederne i Estland konstateret, at skeerne afgiver formaldehyd i en mængde der ligger over den fastsatte grænseværdi. Skeerne betragtes derfor ikke som egnede til kontakt med fødevarer.

Råd til forbrugerne:
Har man købt en af disse skeer bør man levere den tilbage til butikken hvor den er købt eller undlade at benytte den i forbindelse med tilberedning og servering af fødevarer.

Fakta om formaldehyd:

Formaldehyd er 10. juni 2011 optaget på NIOSHs liste stoffer, der fremkalder kræft hos mennesker. Ved koncentrationer over 0,1 ppm irriterer formaldehyd-dampe øjne og slimhinder, og man får rindende øjne, hovedpine, svien i svælget og åndedrætsbesvær.

Indtagelse af større doser, f.eks. ved at drikke opløsninger af formaldehyd, kan være dræbende, fordi kroppen nedbryder stoffet til myresyre, hvorved blodet forsures.

Formaldehyd er i stand til at "låse" proteiner fast på DNA: Forsøgsdyr der gennem hele deres liv har inhaleret store doser formaldehyd, udvikler flere tilfælde af kræft i næse og svælg – et træk man har genfundet blandt arbejdere på spånpladefabrikker.

Dog er der undersøgelser der tyder på, at formaldehyd i de koncentrationer som bygningsmaterialer afgiver i vore huse, ikke har nogen kræftfremkaldende virkning.

Cigaretter indeholder også stoffet formaldehyd, samt benzen, nitrosaminer og cyanbrinte. Kilde: Wikipedia.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder og information

Dagens Gossip