Opråb: Udlændingeloven er uklar

I løbet af de seneste 15 år er den danske udlændingelov blevet ændret op mod 50 gange, viser en opgørelse i Advokatrådets fagblad »Advokaten« – og der har typisk været tale om ændringer af udvisnings­reglerne som led i politiske forhandlinger. Resultatet er, ifølge flere fagfolk, at loven er endt som et kompliceret og uklart kludetæppe af regler og undtagelser fra reglerne. Og flere efterlyser nu en gennemskrivning af lovgivningen.

»Løsningen er, at man skriver loven om fra bunden, hvis man vil have en lov, der er lettere at administrere og ikke fremstår som et kludetæppe,« siger Bjørn Dilou Jacobsen, som er advokat med ekspertise i udlændinge­ret, til Berlingske.

Han mener også, at der er behov for at gøre det tydeligere, hvordan Danmark skal overholde de internationale konventioner, som vi har forpligtet os til.

Som tilfældet er i dag, bliver udlændingeloven ofte tolket lige til grænsen og i nogle tilfælde over. Det skete for eksempel i den såkaldte Osman-sag, hvor Danmark i 2011 blev dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at have nægtet den somaliske pige Sahro Osman at vende tilbage til sin familie i Danmark, efter hun var blevet sendt på genopdragelsesrejse i Kenya mod sin vilje.

»I stedet for at få lavet en ny lov har man lappet og lappet i udlændingeloven. For en jurist er det helt ekstremt at se nogle af bestemmelserne i loven. Man er nede i paragraf 9 stykke 32, 33, 34, A, B, C og så videre. Det gør loven meget svær at læse,« siger Bjørn Dilou Jacobsen.Enhedslisten kræver komplet omskrivning

Chefjurist Jacob Mchangama fra den borgerlig-liberale tænketank CEPOS er enig i, at det kunne være en idé at gennemgå lov­givningen.

»Udlændingeloven er en af de love, som bliver ændret meget ofte. Det betyder, at det kan være svært at få konsistens i retspraksis, og det kan være svært for myndigheder at administrere reglerne på grund af de hyppige ændringer. Det kunne være godt med nogle præciseringer, men det kræver selvfølgelig nogle ressourcer,« siger han.

Hos Enhedslisten kalder retsordfører Pernille Skipper på en komplet gennemskrivning af loven, som i hendes optik er blevet ændret alt for meget de senere år, ikke mindst under VKO.

»Udlændingeloven er et miskmask, ændringerne er ikke sket i sammenhæng, og de strukturer, der oprindeligt var tænkt til at gøre loven gennemsigtig og forståelig, er udvandet. Jeg hører fra advokater, at loven er svær at manøvrere ud fra. Uagtet selve indholdet, som vi selvfølgelig gerne vil diskutere, vil der også rent lovteknisk være god ræson i at få den gennemskrevet, så man får en lovkonstruktion, der faktisk giver mening,« siger hun.Bødskov afviser at ændre loven

Dansk Folkeparti har været med til at stemme de mange stramninger af udlændingeloven igennem, men også her kan Dennis Flydtkjær, medlem af Folketingets retsudvalg, se en pointe i at gennemgå lovgivingen. Han henviser til en aktuel sag om en somalier dømt for voldtægt af en tiårig pige, der blev dømt til udvisning i byretten, men ikke i landsretten.

»Når vi i den sag kan se, at der er forskellige tolkninger, så er reglerne åbenbart ikke tydelige nok i loven. Umiddelbart kan det godt være, at der er behov for, at man får klarlagt reglerne tydeligere,« siger han.

Justitsminister Morten Bødskov (S) afviser imidlertid at imødekomme kritikerne.

»Regeringen har ikke planer om, at vi skal til at gennemskrive hele udlændingeloven. Jeg mener, at loven er til at forstå, men det er da klart, at som på alle andre områder, så kræver det jo en vis erfaring at forstå loven i sin helhed. Man skal også hele tiden huske, at afgørelser kan påklages, så det sikrer jo retssikkerheden for den enkelte,« siger justits­ministeren.

Dagens Gossip