Organisation: EU-sanktioner stopper ikke overfiskeri

»Vi er tilfredse med, at EU i dag (onsdag, red.) har sendt et signal til de færøske myndigheder om, at man skal tage en mere ansvarlig tilgang til fiskeriforvaltning og til fiskeriet i Nordatlanten. Men som landet ligger, forventer vi, at færingerne fortsætter med at fiske på den meget høje kvote (17 procent, red.), de har givet sig selv. De kommer så bare til at sælge endnu flere sild og makreller på markeder uden for EU, det vil sige Afrika, Rusland og Asien,« siger direktør Esben Sverdrup-Jensen, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og henviser til, at færingerne fremover på grund af sanktionerne ikke vil kunne lande eller sælge sild og makrel i EU.

»Så desværre vil sanktionerne i sig selv ikke medføre, at vi vender tilbage til en bæredygtig og ansvarlig fiskeriforvaltning i Nordatlanten,« tilføjer han.

Konflikten mellem EU og Færøerne kulminerede onsdag eftermiddag, da et flertal på et møde i EUs komité for fiskeri og akvakultur som ventet vedtog sanktioner mod Færøerne.

Det sker, fordi færingerne har tredoblet sine sildekvoter fra fem til 17 procent uden tilladelse fra de andre kyststater, EU, Rusland, Island og Norge.

Sanktionerne et klart signal til forbrugerne i EU, mener Esben Sverdrup-Jensen.

»De signalerer, at EU og EU-Kommissionen værner om forbrugernes rettigheder og ikke ønsker, at ikke-bæredygtige fiskeprodukter skal kunne sælges i forretninger i Europa,« siger han.

Konflikten eskalerede i januar, da EU, Rusland, Island og Norge afslog færingernes krav om forhøjede kvoter og indgik en aftale uden om Færøerne, som siden hævede sildekvoterne på egen hånd med begrundelsen, at der er flere sild i havet omkring Færøerne.

Sanktionerne mod Færøerne får ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov (S) ingen større betydning for den danske fiskerisektor.

Dagens Gossip