Organisationer: Der skal trylles med pengene

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen:

- Antallet af ældre borgere stiger eksplosivt. Derfor er der brug for, at det kommunale sundhedsvæsen bliver styrket med flere medarbejdere, som kan øge livskvaliteten og forhindre indlæggelser. Samtidig har psykiatrien brug for et tiltrængt økonomisk løft. Det bliver mere end svært at føre initiativerne ud i livet, hvis der ikke følger penge med.

Formand for Socialpædagogernes Landsforening, Benny Andersen:

- Vi ser rigtig meget frem til regeringens kommende 2020-mål på det sociale område, for forslaget her tyder på, at den nye ministers intentioner rimer med vores, når det handler om at sætte ind tidligt over for udsatte børn og unge. Og vi glæder os til at hjælpe med at udmønte intentionerne om styrket forebyggelse og tidlig indsats i praksis, sådan at vi får rustet de udsatte unge til at klare livet og deres forældrerolle.

Direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup:

- Vi ser i øjeblikket, at flere kommuner helt fjerner hjemmehjælpen fra svage ældre, fordi kommunekassen er ved at være tom. Det er en katastrofe, og derfor havde vi håbet, at regeringen ville sikre hjemmehjælpen i finansloven.

Danske Patienter:

- Hvis man for alvor ønsker at sidestille psykiske og somatiske sygdomme, er det nødvendigt med en langt større tilførsel af midler til psykiatrien, end finansloven lægger op til. Derfor bekymrer det Danske Patienter, at der ikke er sat nye midler af til kapacitetsopbygning af psykiatrien.

Generalsekretær Vagn Berthelsen, Ibis:

- Finansloven lever ikke op til regeringens målsætning om at hæve bistanden til verdens fattigste til 1 procent af bruttonationalproduktet. Faktisk udgør den fattigdomsorienterede del af bistanden kun 0,65 procent. Den bør som et minimum lande på 0,7 procent.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen:

- Der er gode intentioner, men regeringen skal trylle med de 800 millioner kroner, som i finanslovsforslaget er afsat til natur, miljø og klima, hvis vi for alvor skal have en grøn omstilling. Fordelt på tre ministerier og fire år vil pengene ikke nå langt.

Formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen:

- Der er kun småpenge til psykiatrien i det udkast til finanslov for 2014, som regeringen har præsenteret. Der er så mange forventninger til den kommende psykiatriplan, som også regeringen selv har fremhævet. Men det beløb, som er i spil, rækker langt fra til at gennemføre de nødvendige forandringer for de psykiatriske patienter.

/ritzau/

Dagens Gossip