Otte personer anholdt: Svindlede for 250.000.000 kroner

Myndighederne mener, at statskassen er snydt for det enorme beløb i moms- og skatteindtægter fra en omsætning på mindst 250 millioner kroner.

I dag har Københavns Politis Sektion for Økonomisk Kriminalitet derfor i samarbejde med SØK og ØKOKRIM SKAT aktioneret i den omfattende sag om såkaldt kædesvig.

Der er foretaget anholdelse af otte personer, som alle kan sættes i forbindelse med omfattende overtrædelser af moms- og skattelovgivningen.

I forbindelse med aktionen er der gennemført ransagninger af 24 forskellige lokaliteter med henblik på at sikre beviser og værdier, som kan gøres til genstand for beslaglæggelse.

- Vi har efterforsket sagen gennem de seneste 7-8 måneder. Vi har mistanke om, at hovedmanden er en 33-årig mand af mellemøstlig oprindelse, siger vicepolitiinspektør Henning Schmidt fra Efterforskningsenheden ved Københavns Politi.

Hovedpersonen er blandt de anholdte og sigtes for at have været frontfigur i en rengøringsorganisation, som via stråmænd kontinuerligt har oprettet nye selskaber, der har tjent som underentreprenører for blandt andre hovedmandens selskaber.

- Selskaberne lukker som oftest efter få måneder uden at der afregnes for skyldig moms og skat. Det er vores opfattelse, at disse selskaber reelt er oprettet af bagmanden og af personkredsen omkring ham, og at de indsatte direktører er udenlandske stråmænd, som kun har opholdt sig i Danmark i få dage omkring selskabets stiftelse, og intet har haft med den daglige drift at gøre, forklarer Henning Schmidt.

Fremgangsmåden med oprettelse af disse ”skraldespandsselskaber” og systematisk undladelse af at indbetale afgifter til de offentlige kasser efter lukning af selskabet kaldes i daglig tale hos politi og SKAT for ”kædesvig”.

Efterforskningen viser, at underentreprenørerne i stor udstrækning har benyttet sig af sort og måske illegal arbejdskraft, som er aflønnet med 65-80 kr. i timen.

Pengene til de ansatte udbetales kontant, uden at der indeholdes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det udførte arbejde sker typisk inden for hotel- og restaurationsbranchen, hvor virksomhederne ikke nødvendigvis ved, at statskassen unddrages store millionbeløb, idet de i god tro har indgået kontrakter med et større rengøringsselskab om udførelse af arbejdet.

- Det er vores foreløbige skøn er, at statskassen er gået glip af moms- og skatteindtægter fra en omsætning på mindst 250 millioner kroner, siger Henning Schmidt.

Dagens Gossip