Overblik: Fakta om børnecheck og EU-reglerne

Den danske børnecheck - officielt kaldet børne- og ungeydelsen - udbetales automatisk til børnefamilier. For 0-2-årige udbetales per kvartal 4.404 kroner, 3-6-årige 3.486 kroner, 7-14-årige 2.745 kroner og for 15-17-årige 915 kroner per måned.

Fra januar 2014 blev børnechecken gjort indkomstafhængig, så par med høj indkomst bliver trukket, hvis indkomsterne overstiger 712.600 kroner.

Ifølge et notat fra Skatteministeriet blev der i 2012 udbetalt børnepenge til 692.700 personer. Heraf udgjorde statsborgere fra ti østeuropæiske lande - blandt andet Polen, Bulgarien og Rumænien - sammenlagt 1,5 procent af modtagerne og svarer til 200 millioner kroner i børnepenge til personer fra de pågældende lande.

Notatet viser også, at der i 2012 blev udbetalt 205 millioner kroner i børnepenge til børn bosat uden for Danmarks grænser. Heraf knap halvdelen til modtagere med dansk statsborgerskab, og 70 millioner kroner til personer fra de ti østeuropæiske EU-lande.

Kilder: borger.dk og Skatteministeriet.

Dagens Gossip