Overblik: Så meget stiger kørselsfradraget fra nytår

Fra nytår sættes kørselsfradraget op, og her kan du se hvor meget det stiger.

Helt generelt stiger fradraget på transport mellem hjem og arbejde med fem procent.

Der er ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Fra 24 og op til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget 2,10 kroner pr. kilometer, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen halveret til 1,05 kroner pr. kilometer.

Men i forhold til 2011 bliver satsen først halveret efter daglig kørsel på 120 kilometer. Det var tidligere 100 km, så der er lidt at hente for dem har længere på arbejde.

I 2011 er befordringsfradraget i øvrigt på 2,00 kroner og 1,00 kroner pr. kilometer, så det stiger altså lidt.

Også den skattefri befordringsgodtgørelse stiger:

I 2012 vil den skattefrie sats op til 20.000 kørte kilometer årligt være 3,80 kroner pr. kilometer.

For din kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 2,10 kroner pr. kilometer.

I 2011 var satserne tilsvarende 3,67 kroner og 2,00 kroner, så altså også her en lille stigning.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter bliver 0,50 kroner pr. kilometer, hvilket er en stigning på blot én øre.

- Vi har forhøjet satserne, fordi benzinpriserne og andre driftsudgifter er steget, siger Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet.

Satserne bliver beregnet på baggrund af variable omkostninger ved at køre bil, hvor udgifterne til benzin og andre driftsudgifter er steget.

Dagens Gossip