Overborgmester vil bygge billige boliger

Appellen kommer fra overborgmesteren på det kommunalpolitiske topmøde i Aalborg torsdag, hvor både kommunal- og folketingspolitikere er samlet.

»Som Danmarks hovedstad og som storby har København brug for, at de medarbejdere, som arbejder i byen, også kan bo der. Det er lige fra buschauffører til butiksassistenter, politibetjente og skolelærere. Vi har brug for, at vi også kan bygge boliger, som denne gruppe af mennesker kan betale for at bo i,« siger han.

Hvis Frank Jensens ønske skal opfyldes, kræver det, at regeringen og Folketinget går ind og ændrer i den såkaldte planlov, så kommunerne får mere handlefrihed.

Regeringen bliver nødt til at gøre det muligt for kommunerne at stille krav til, hvad lokalplanen for et byggeområde skal indeholde.

»Vi har i kommunen en målsætning om, at 20 procent af boligerne i København skal være almene boliger. Hvis kommunen ikke får lov til at stille krav til grundejerne om, at de skal bygge almene boliger på deres jord, så kan vi ikke indfri den målsætning,« siger han.

Overborgmesteren vil derfor gerne have mulighed for, at kommunerne kan gå ind og opkøbe grundene til markedspris for derefter at sælge dem videre til en lavere pris med binding om, at 20 procent af nybyggeriet skal være almene boliger.

»Det er vigtigt, at de nye bydele, som for eksempel området omkring Nordhavn, ikke kun bliver privatejede boliger. Der vil ske en uhensigtsmæssigt opsplitning af byen, fordi vi aldrig vil komme til at lære hinanden at kende på tværs af økonomiske og arbejdsmæssige skel,« siger Frank Jensen.

Han kan sagtens leve med, at kommunen vil lide et mindre økonomisk tab på opkøb af grunde, hvis det betyder, at danskerne vil leve i en hovedstad, der kan bestå af alle borgere uanset deres indkomst.

Dagens Gossip